Dotace pro podnikatele

Co v rámci dotací pro podnikatele získáte?

  • Budete mít svého projektového manažera, který vám aktivně bude vyhledávat dotační příležitosti a nemůže se stát, že o nějakou přijdete. V případě zájmu vám zajistíme celý projektový management při realizaci dotačního projektu, který podpoří rozvoj vaší společnosti.
  • Uvádíme přehled dotací, které mohou podnikatelé žádat. Dotace pro podnikatele jsou jeden z nástrojů státu a nadstátních celků, kterým se realizuje podpora podnikání.

Horizon – SME Instrument

Nástroj, který poskytuje podporu přelomovým a inovačním řešením evropských firem. Nástroj klade vysoký důraz na inovativnost produktu nebo služby a podporuje pouze vysoce inovativní projekty s mezinárodním až globálním dopadem bez ohledu na tematické zaměření s příspěvkem až do výše 70 % způsobilých výdajů.

Sociální podnikání

Působíte jako sociální podnik nebo o jeho zřízení uvažujete? V září bude vyhlášen dotační titul na podporu rozvoje nových i stávajících sociálních podniků formou vytvoření nových dotovaných pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce.

Dětské skupiny

Aktuálně byla vyhlášena výzva k dětským skupinám. Výzva se týká vybudování dětské skupiny a také jejího provozu. Cílem dětských skupin je poskytnout dětem příležitost pro interakci s ostatními dětmi, rozvoj sociálních dovedností, podporu fyzického a kognitivního vývoje a samozřejmě zábavu!

Cirkulární řešení v podnicích

Dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě s příspěvkem až 40 % způsobilých výdajů.

Sportovní infrastruktura

Dotace určená na výstavbu tréninkových sportovních hal, tréninkový zimních stadiónů nebo plaveckých bazénů.

Celoroční sportovní činnost

Program určen k podpoře pravidelné sportovní činnosti členů sportovních klubů.

Inovační vouchery

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit s příspěvkem až do výše 85 % způsobilých výdajů.

Fotovoltaické systémy

Instalace fotovoltaických panelů s/bez akumulace energie pro snížení energetické spotřeby podniku. Dotace až do výše 100 mil Kč.

Elektromobilita

Pořízení elektromobilů v kategoriích silničních vozidel s příspěvkem až do výše 40 % způsobilých výdajů.

Aplikace

Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

Příměstské tábory

Provoz příměstských táborů v období jarních a letních prázdnin s příspěvkem až do výše 100 % způsobilých výdajů.

TAČR

Zaměření hlavně na oblast výzkumu a vývoje pro odborné firmy i začátečníky s příspěvkem až do výše 70 % způsobilých výdajů. Realizace v rámci IT, zdravotnictví, životního prostředí, průmyslového vývoje apod.

Technologie pro začínající podniky

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií s příspěvkem až do výše 60 % způsobilých výdajů. Nejedná se o prostou obnovu.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Realizace odborných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a OSVČ. Je možné získat dotaci ve výši až 85 % z ceny vzdělávací aktivity a rovněž až 100 % náhrad mzdy zaměstnanců.

Vysokokapacitní sítě

Vybudování vysokokapacitních sítí pro poskytovatele internetových připojení s dotací až do výše 80 % způsobilých výdajů.

Kybernetická bezpečnost

Výzva je zaměřena na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně její infrastruktury. Vhodnými žadateli jsou veřejné organizace a organizace ve vlastnictví krajů, např. nemocnice.

ENERG ETS

Program zaměřený na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS s až 80 % dotací.

Obnovitelné zdroje energie

Výzva zaměřená na výstavbu větrných, solárních a malých vodních elektráren pro malé a střední podniky s příspěvkem až ve výši 80 % způsobilých výdajů.

Virtuální podnik

Získejte dotaci již od 0,5 mil. Kč na digitalizace a automatizaci vaší činnosti. Díky nové dotační výzvě získáte vybavení ve formě HW, SW, kybernetického zabezpečení nebo monitorovacích systémů.

Můj klub 2023

Národní sportovní agentura vyhlásila novou dotační výzvu Můj klub 2023. Výzva je určena pro žadatele působící v oblasti sportu, s právní formou spolku, regionální působností a statutem SK nebo TJ.

Podpora aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Cílem dotační výzvy je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů pro občany Moravskoslezského kraje.

Program na podporu zmírnění ekonomických podkladů

Účelem dotačních programů je podpora žadatelů působících v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy. Podpora je zaměřena na zmírnění dopadů rostoucích cen energií.

Kreativní vouchery

Získejte až 200.000 Kč na rozvoj svého podnikání díky kreativním službám.

Účelem tohoto programu je poskytnutí dotace žadatelům v oblasti kreativity s cílem zlepšit prezentaci jejich produktu, procesu nebo služby směrem ke klientům.

Nová zelená úsporám – pro rodinné a bytové domy

Účelem projektu je získání dotace na různé aktivity pro rodinné a bytové domy. Nejčastější možností využití dotačního programu Nová zelená úsporám představují aktivity spojené s instalací fotovoltaických panelů, zateplení budov nebo změna způsobu vytápění.

Úspory energií

Dotace např. na modernizaci a rekonstrukci energetických rozvodů či vlastních zdrojů energie, zateplení budovy, výměnu otvorových výplní, výměna energeticky náročného stroje s příspěvkem až do výše 50 % způsobilých výdajů.

Podnikové vzdělávání

V březnu 2023 bude vyhlášena dotační výzva Podnikové vzdělávání s alokací 1 miliarda Kč. Zajistěte si právě nyní dlouhodobé financování vzdělávacích potřeb pro vaše pracovníky.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Komunitní dům seniorů

Vybudování a provoz komunitního centra s příspěvkem až 650.000 Kč na jednu bytovou jednotku.

Potenciál

Projekt na pořízení technologií pro vybudování firemního výzkumně-vývojového zázemí.

The Country for the Future

Až 50% podpora inovace produktu či výrazná inovace (výrobního) procesu ve firmách.

Stáže studentů ve firmách

Dotace na odměny stážistů a mentorů v rámci firemních stáží. Realizace možná pouze v rámci Moravskoslezského kraje.

Proof of Concept

Zavedení výsledků vědecko-výzkumných projektů v oblasti inovací do praxe s až 70% dotací.

Audiovizuální tvorba

Program pro žadatele v oblasti kultury se zaměřením na tvorbu audiovizuálního díla ve formě filmu, dokumentu apod.

Školící střediska

Výstavba nových školicích center, rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd., pořízení vzdělávacích programů s příspěvkem až do výše 50 % způsobilých výdajů.

Spravedlivá transformace

Program pro subjekty z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje směrem ke snížení jejich závislosti na energetickém a uhelném průmyslu.

Inovace

Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 40 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

Marketing

Dotace zaměřená na aktivní účast na zahraničních výstavách a veletrzích až s 50% dotací.

Technologie 4.0

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. Nejedná se o prostou obnovu.

Visegrad Fund

Projekty mezinárodní spolupráce subjektů ze zemí V4 v oblastech zdravotnictví, společenského dění, kultury nebo životního prostředí. Je možné získat až 100 % způsobilých výdajů v rámci neziskového projektu.

Úspora vody v průmyslu

Realizace úsporných opatření zaměřených na nakládání s vodou ve výrobních i nevýrobních s dotací až do výše 40 % způsobilých výdajů.

Smart grids

Vybudování přenosové infrastruktury pro provozovatele přenosových soustav z řad velkých podniků s dotací až 40 % způsobilých výdajů.

Elektromobilita ve veřejném sektoru

Pořízení elektromobilů, vozidel na vodíkový pohon a dobíjecích stanic pro veřejný sektor s až 50% dotací.

Energetické úspory ve veřejných budovách

Realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti provozu veřejných budov s příspěvkem až ve výši 55 % způsobilých výdajů.

Digitální podnik

Získejte až 15 mil. Kč na digitalizace a automatizaci vaší činnosti. Díky nové dotační výzvě získáte vybavení ve formě HW, SW, kybernetického zabezpečení nebo monitorovacích systémů.

Podřízené úvěry – NPO

Národní Rozvojová Banka přináší bezúročné úvěry na zelené investice. Účelem je úvěrový program na podporu dalšího rozvoje firem, který zároveň přispěje k plnění klimatických cílů a zelené transformaci. Program „Podřízené úvěry – NPO“ nabídne firmám bezúročné financování kombinované s komerčním úvěrem, z něhož budou moci financovat pořízení dlouhodobého majetku.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Cílem tohoto dotačního programu je podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují/budou reprezentovat Moravskoslezský kraj v roce 2023 v interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), nejvyšší lize a v případě fotbalu a ledního hokeje i v druhé nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice.

Czech Rise Up 3.0

Cílem programu je podpořit poskytování odborného poradenství v oblasti digitální
transformace malých a středních podniků působících na českém trhu.

DESIGN CREDITS

Cílem této výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů z adresáře designérů a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací. Externí služby produktových designérů mohou malým a středním podnikům pomoci inovovat jejich výrobky, rychle reagovat na požadavky trhu a tím podpořit jejich konkurenceschopnost.

DMI_9525

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský

Kontaktujte nás