Naše služby


Novinky
Podnikové poradenství

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Podnikové poradenství

Podnikové poradenství

 • Analýza konkurence a zhodnocení konkurenčního postavení firmy

 • Podnikové finanční produkty

 • Start up

 • Financování firem

                                                             

Analýza konkurence a zhodnocení konkurenčního postavení firmy

Analýza konkurence je důležitá pro všechny, kteří prodávají své produkty, či služby. Zodpoví základní otázky: Co lidé chtějí nakupovat? Kam to chodí hledat? Proč zrovna tam a ne ke mně? A proč si to nakonec koupí jinde, než u mě? Analýza konkurence se opírá o informace, které o sobě firmy sdělují (webové stránky, sociální sítě, obchodní rejstřík) a dále o oborové analýzy, makroekonomické trendy.

 • Zhodnocení počtu konkurence a velikosti jejich nabídky služeb a výrobků, výčet regionální/národní konkurence (dle ambicí podniku).
 • Zhodnocení silných a slabých stránek přímých konkurentů.
 • Srovnání s konkurencí v oblasti nabízených služeb/výrobků a propagace.
 • Možnost provedení srovnání s ostatními konkurenčními firmami ve vybraných oblastech (produkty a služby, prezentace na internetu, v případě dostupnosti údajů i finanční situace).

Co Vám analýza konkurence a konkurenčního postavení firmy přinese?

 • Zodpovíme otázky: kdo je vaším konkurentem; jaké jsou cíle konkurentů; jaká je jejich strategie a s jakým úspěchem ji prosazují; jaké mají silné a slabé stránky a co se od nich můžete naučit.
 • Získáte informace o pozici Vaší firmy na trhu.
 • Včas odhalíte blížící se hrozby.
 • Budete mít přehled o nových příležitostech a segmentech zákazníků.
 • Na základě poznatků o tom, jak se konkurence prezentuje a vývoji na trhu, budete schopni formulovat strategii rozvoje Vašeho podniku a získat konkurenční výhodu.
 • Budete moci formulovat dlouhodobou vizi a nastavit dlouhodobé cíle firmy tak, abyste si udrželi či vylepšili své dosavadní konkurenční postavení.

Obsah analýzy konkurence

 1. Vize a cíle firmy
 2. Informace o trhu, segmentace a trendy
 3. Výčet regionální a národní konkurence
 4. Segmentace zákazníků
 5. Analýza propagace firmy a účinnosti marketingového mixu
 6. Srovnání s přímou konkurencí a s nejlepšími
 7. SWOT analýza konkurence
 8. Informace o silných a slabých stránkách
 9. Doporučení pro rozvoj firmy

Podnikové finanční produkty

Zajistíme Vám efektivní správu firemních finančních produktů a provize za jejich využívání.  

 1. Efektivní správa finančních produktů 
 2. Každoroční provize za firmou využívané produkty 
 3. Zajištění vyřízení pojistného plnění
 4. Bezplatný audit pojistného krytí 
 5. Pojištění podnikatelských rizik 
 6. Zajištění majetku a osob

Poradenství při financování firem:

 • Získáte možnost využít nejvýhodnější bankovní produkty k financování Vašich potřeb a projektů.
 1. Neúčelové úvěry
 2. Kontokorentní úvěry 
 3. Živnostenské hypotéky 
 4. Úvěry s podporou ČMZRB
 5. Investiční úvěry 
 6. Provozní úvěry 
 7. Bankovní záruky 

Nabídka služeb pro Startupy:

Podnikatelský záměr

 • Pomoc při zpracování podnikatelského záměru (marketingový a finanční plán)
 • Zpracování plánu vstupu na trh (návrh marketingové strategie)

Produkt

 • Pomoc při tvorbě studie proveditelnosti podnikatelského záměru

Zákazníci

 • Průzkum potřeb zákazníků (focus group, dotazníkové šetření)

Finance

 • Zpracování finančního plánu a variant financování

Networking

 • Pomoc při vyhledání vhodných obchodních partnerů

Personalistika

 • Hledání a nábor zaměstnanců
 • Nastavení systému odměňování
 • Základy vedení a řízení lidí

Procesy

 • Vytvoření procesní mapy a základních podnikových dokumentů, směrnic a pokynů