Naše služby


Novinky
Podnikové poradenství

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Podnikové poradenství

Podnikové poradenství

 • Podnikové procesy

 • Podnikové finanční produkty

 • Start up

 • Financování firem

                                                             

Podnikové poradenství

Pomůžeme Vám efektivněji  a snadněji nastavit procesy strategie, marketingu, obchodu a HR tak, aby Vaše střednědobé cíle byly dosaženy rychleji.

Dosáhnete vyššího obratu, zisku, zvýšeného výkonu, zlepšení procesu řízení a mnoha dalšího, čeho chcete ve svém podnikání docílit.

Sjednejte si nezávaznou konzultaci nad výběrem nejpřínosnějšího projektu pro Váš business:

 • Tvorba business strategie společnosti, či její divize
 • Taktická řešení jednotlivých kampaní 
 • Marketingové a kreativní kampaně včetně sestavení Marketingového a kanálového Mixu
 • Tvorba a řízení značky
 • Parametrizace a implementace 4. generace CRM - měření zákaznické hodnoty
 • Uvádění produktů na trh
 • Portfolio management
 • Optimalizace obchodních struktur
 • Procesní a projektový management
 • Efektivní zacílení cílových skupin
 • Marketing research
 • Assessment a development centre
 • Audit a optimalizace personálních procesů

Podnikové finanční produkty

Zajistíme Vám efektivní správu firemních finančních produktů a provize za jejich využívání.  

 1. Efektivní správa finančních produktů 
 2. Každoroční provize za firmou využívané produkty 
 3. Zajištění vyřízení pojistného plnění
 4. Bezplatný audit pojistného krytí 
 5. Pojištění podnikatelských rizik 
 6. Zajištění majetku a osob

Poradenství při financování firem:

 • Získáte možnost využít nejvýhodnější bankovní produkty k financování Vašich potřeb a projektů.
 1. Neúčelové úvěry
 2. Kontokorentní úvěry 
 3. Živnostenské hypotéky 
 4. Úvěry s podporou ČMZRB
 5. Investiční úvěry 
 6. Provozní úvěry 
 7. Bankovní záruky 

Nabídka služeb pro Startupy:

Podnikatelský záměr

 • Pomoc při zpracování podnikatelského záměru (marketingový a finanční plán)
 • Zpracování plánu vstupu na trh (návrh marketingové strategie)

Produkt

 • Pomoc při tvorbě studie proveditelnosti podnikatelského záměru

Zákazníci

 • Průzkum potřeb zákazníků (focus group, dotazníkové šetření)

Finance

 • Zpracování finančního plánu a variant financování

Networking

 • Pomoc při vyhledání vhodných obchodních partnerů

Personalistika

 • Hledání a nábor zaměstnanců
 • Nastavení systému odměňování
 • Základy vedení a řízení lidí

Procesy

 • Vytvoření procesní mapy a základních podnikových dokumentů, směrnic a pokynů