Naše služby


Novinky
Podnikové poradenství

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Podnikové poradenství

Podnikové poradenství

Analýza konkurence a zhodnocení konkurenčního postavení firmy

Analýza konkurence je důležitá pro všechny, kteří prodávají své produkty, či služby. Zodpoví základní otázky: Co lidé chtějí nakupovat? Kam to chodí hledat? Proč zrovna tam a ne ke mně? A proč si to nakonec koupí jinde, než u mě? Analýza konkurence se opírá o informace, které o sobě firmy sdělují (webové stránky, sociální sítě, obchodní rejstřík) a dále o oborové analýzy, makroekonomické trendy.

 • Zhodnocení počtu konkurence a velikosti jejich nabídky služeb a výrobků, výčet regionální/národní konkurence (dle ambicí podniku).
 • Zhodnocení silných a slabých stránek přímých konkurentů.
 • Srovnání s konkurencí v oblasti nabízených služeb/výrobků a propagace.
 • Možnost provedení srovnání s ostatními konkurenčními firmami ve vybraných oblastech (produkty a služby, prezentace na internetu, v případě dostupnosti údajů i finanční situace).

Co Vám analýza konkurence a konkurenčního postavení firmy přinese?

 • Zodpovíme otázky: kdo je vaším konkurentem; jaké jsou cíle konkurentů; jaká je jejich strategie a s jakým úspěchem ji prosazují; jaké mají silné a slabé stránky a co se od nich můžete naučit.
 • Získáte informace o pozici Vaší firmy na trhu.
 • Včas odhalíte blížící se hrozby.
 • Budete mít přehled o nových příležitostech a segmentech zákazníků.
 • Na základě poznatků o tom, jak se konkurence prezentuje a vývoji na trhu, budete schopni formulovat strategii rozvoje Vašeho podniku a získat konkurenční výhodu.
 • Budete moci formulovat dlouhodobou vizi a nastavit dlouhodobé cíle firmy tak, abyste si udrželi či vylepšili své dosavadní konkurenční postavení.

Obsah analýzy konkurence

 1. Vize a cíle firmy
 2. Informace o trhu, segmentace a trendy
 3. Výčet regionální a národní konkurence
 4. Segmentace zákazníků
 5. Analýza propagace firmy a účinnosti marketingového mixu
 6. Srovnání s přímou konkurencí a s nejlepšími
 7. SWOT analýza konkurence
 8. Informace o silných a slabých stránkách
 9. Doporučení pro rozvoj firmy