Naše služby


Novinky
Podnikové poradenství

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Podnikové poradenství

Podnikové poradenství

 • Analýza konkurence a zhodnocení konkurenčního postavení firmy

 • Podnikové finanční produkty

 • Start up

 • Financování firem

                                                             

Analýza konkurence a zhodnocení konkurenčního postavení firmy

Analýza konkurence je důležitá pro všechny, kteří prodávají své produkty, či služby. Zodpoví základní otázky: Co lidé chtějí nakupovat? Kam to chodí hledat? Proč zrovna tam a ne ke mně? A proč si to nakonec koupí jinde, než u mě? Analýza konkurence se opírá o informace, které o sobě firmy sdělují (webové stránky, sociální sítě, obchodní rejstřík) a dále o oborové analýzy, makroekonomické trendy.

 • Zhodnocení počtu konkurence a velikosti jejich nabídky služeb a výrobků, výčet regionální/národní konkurence (dle ambicí podniku).
 • Zhodnocení silných a slabých stránek přímých konkurentů.
 • Srovnání s konkurencí v oblasti nabízených služeb/výrobků a propagace.
 • Možnost provedení srovnání s ostatními konkurenčními firmami ve vybraných oblastech (produkty a služby, prezentace na internetu, v případě dostupnosti údajů i finanční situace).

Co Vám analýza konkurence a konkurenčního postavení firmy přinese?

 • Zodpovíme otázky: kdo je vaším konkurentem; jaké jsou cíle konkurentů; jaká je jejich strategie a s jakým úspěchem ji prosazují; jaké mají silné a slabé stránky a co se od nich můžete naučit.
 • Získáte informace o pozici Vaší firmy na trhu.
 • Včas odhalíte blížící se hrozby.
 • Budete mít přehled o nových příležitostech a segmentech zákazníků.
 • Na základě poznatků o tom, jak se konkurence prezentuje a vývoji na trhu, budete schopni formulovat strategii rozvoje Vašeho podniku a získat konkurenční výhodu.
 • Budete moci formulovat dlouhodobou vizi a nastavit dlouhodobé cíle firmy tak, abyste si udrželi či vylepšili své dosavadní konkurenční postavení.

Obsah analýzy konkurence

 1. Vize a cíle firmy
 2. Informace o trhu, segmentace a trendy
 3. Výčet regionální a národní konkurence
 4. Segmentace zákazníků
 5. Analýza propagace firmy a účinnosti marketingového mixu
 6. Srovnání s přímou konkurencí a s nejlepšími
 7. SWOT analýza konkurence
 8. Informace o silných a slabých stránkách
 9. Doporučení pro rozvoj firmy

Podnikové finanční produkty

Zajistíme Vám efektivní správu firemních finančních produktů a provize za jejich využívání.  

 1. Efektivní správa finančních produktů 
 2. Každoroční provize za firmou využívané produkty 
 3. Bezplatný audit pojistného krytí 
 4. Pojištění podnikatelských rizik 
 5. Zajištění majetku a osob 

Poradenství při financování firem:

 • Získáte možnost využít nejvýhodnější bankovní produkty k financování Vašich potřeb a projektů.
 1. Neúčelové úvěry
 2. Kontokorentní úvěry 
 3. Živnostenské hypotéky 
 4. Úvěry s podporou ČMZRB
 5. Investiční úvěry 
 6. Provozní úvěry 
 7. Bankovní záruky 

Nabídka služeb pro Startupy:

Podnikatelský záměr

 • Pomoc při zpracování podnikatelského záměru (marketingový a finanční plán)
 • Zpracování plánu vstupu na trh (návrh marketingové strategie)

Produkt

 • Pomoc při tvorbě studie proveditelnosti podnikatelského záměru

Zákazníci

 • Průzkum potřeb zákazníků (focus group, dotazníkové šetření)

Finance

 • Zpracování finančního plánu a variant financování

Networking

 • Pomoc při vyhledání vhodných obchodních partnerů

Personalistika

 • Hledání a nábor zaměstnanců
 • Nastavení systému odměňování
 • Základy vedení a řízení lidí

Procesy

 • Vytvoření procesní mapy a základních podnikových dokumentů, směrnic a pokynů