Naše služby


Novinky
Podnikové poradenství

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Podnikové poradenství

Podnikové poradenství

Poradenství dle nabízených služeb a zvyšování výkonnosti podniku

Strategie a řízení

 • Podniková diagnostika a terapeutika
 • Poradenství v oblasti strategického plánování
 • Integrace podnikových funkcí a jednotek
 • Analýza konkurenční pozice a poradenství v oblasti tvorby nové konkurenční strategie
 • Poradenství v oblasti změn podnikatelského modelu
 • Podpora rozhodování

Zvyšování konkurenceschopnosti podniku

 • Analýza hodnotového řetězce
 • Vyhodnocení konkurenceschopnosti podnikových aktivit
 • Analýza konkurenceschopnosti produktů a služeb
 • Efektivní marketingové nástroje
 • Zhodnocení kvality lidského kapitálu
 • Zavedení principů managementu inovací a znalostí
 • Řízení projektů výzkumu a vývoje, spolupráce s vědeckými ústavy

Podnikatelské aplikace

 • Customer Relationship Management
 • Identifikace a vyhodnocení mezer v kvalitě produktů a služeb
 • Zavádění nových směrů v komunikaci se zákazníkem
 • Metody řízení dodavatelských-odběratelských vztahů
 • Mapování podnikových procesů

Poradenství dle požadavků klienta

 • Snižování nákladů podnikových činností
 • Zvyšování efektivity podniku a jeho částí
 • Získávání nových znalostí a zvyšování kvalifikace pracovníků
 • Zvyšování konkurenceschopnosti

Mystery Shopping

Analýza konkurenceschopnosti metodou Mystery Shopping. Pomocí MS lze analyzovat a posuzovat konkurenceschopnost firmy v oblasti nabídky produktů, doplňkových služeb, exteriéru, interiéru poboček, prozákaznického přístupu atd., ale také jej lze využít pro kontrolu dodržování nastavených standardů prozákaznického přístupu zaměstnanci. Mezi v praxi nejpoužívanější podoby patří Mystery Visits a Mystery Calling. MS se může stát jedním z podkladů pro benchmarking, ale také pro školení zaměstnanců.


Balíčky podnikového poradensví

START - Úvod do poradenství - 2.900,- Kč / měsíčně
Pro firmy, které chtějí znát odpovědi na zásadní otázky rozvoje svého podnikání.
Rozsah: 2 setkání s poradcem.
Výstup: Diagnostika nalezených problémů a návrhy řešení s akčním plánem.

SILVER - Základní balíček poradenství - 9.900,- Kč / měsíčně
Pro firmy hledající expertní analýzu svých podnikových aktivit a zefektivnění svého podnikání.
Rozsah: Minimálně 2 setkání s poradcem, délka 1 měsíc.
Výstup: Podrobný report o současném stavu firmy, varianty vývoje s akčním plánem.

GOLD - Poradenství pro ambiciózní firmy - 13.900,- Kč / měsíčně
Pro firmy hledající expertní řešení podnikových problémů.
Rozsah: aktivní spolupráce s poradcem při analýze a zavádění řešení vybraného problému, min. délka 3 měsíce.
Výstup: Akční plán rozvoje firmy:
Podrobný report o současném stavu.
Zpracování projektu na řešení vybraných problémů dle dohody s klientem.

PLATINUM - VIP poradenství - 19.900,- Kč / měsíčně
Pro firmy hledající komplexní podnikové poradenství s cílem změnit podnikatelský model a strategii.
Rozsah: Práce konzultanta dle dohody. Intenzivní spolupráce s poradcem na zavádění řešení vybraného problému, min. 6 měsíců.
Výstup:
Zpracování projektu na řešení vybraných problémů dle dohody s vedením firmy; zpracování strategických dokumentů.
Strategický plán rozvoje firmy.