Naše služby


Novinky
Dotace pro podnikatele

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Dotace pro podnikatele

Dotace pro podnikatele

Evropské dotace, projektové poradenství

Komplexně řešíme oblast získávání a čerpání evropských fondů. Monitorujeme možnosti čerpání dotací z fondů EU, ale také z bruselských, norských a švýcarských fondů zacílených pro podnikatelský sektor. Jsme schopni Vám zajistit veškeré projekty od měkkých až po investiční.

- Reference našich zákazníků

Aktuálně Vám nabízíme poradenství u následujících výzev:

- Investiční projekty - Můžete získat příspěvek na pořízení nemovitosti, strojů a vybavení, úspory energií, školící střediska, ICT aplikace, marketing nebo například můžete inovovat svoje produkty a procesy. 

- Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - Získáte 85% prostředků vynaložených na odborné vzdělání Vašich zaměstnanců spolu se mzdovými náhradami za dobu jejich účasti na školení.

- Personální projekty - výborné nástroje k nalezení pracovníků právě pro Vás

 • Záruky pro mladé - Máte možnost získat zaměstnance do firmy z řad mladých uchazečů na ÚP se mzdovým příspěvkem 15.000 - 18.000 Kč měsíčně včetně odvodů po dobu až 12 měsíců + mzdové náhrady mentora/Vašeho zaměstnance, který se mu bude věnovat.
 • Jdi dál! 50+ v MSK - Máte možnost získat zaměstnance do firmy z řad osob starších 50 let v evidenci ÚP se mzdovým příspěvkem 15.000 - 24.000 Kč měsíčně včetně odvodů po dobu až 12 měsíců .


- Mzdové příspěvky - Máte možnost získat zaměstnance do firmy z řad uchazečů na ÚP se mzdovým příspěvkem až 15.000 Kč měsíčně včetně odvodů po dobu až 6 měsíců.

Projektové poradenství

 • Monitoring možností čerpání dotací
 • Příprava projektových záměrů
 • Zpracování žádosti o dotace
 • Bezchybná implementace projektu

Monitoring možností čerpání evropských fondů pro Vás provedeme bezplatně.

Nabízíme komplexní projektové řešení v těchto oblastech:

1) neinvestiční, tzv. měkké projekty které jsou zaměřeny především na podporu zaměstnanosti, vzdělání, propagace podniku apod.

 • možnost získání finančních prostředků na další odborné vzdělávání zaměstnanců jako například další jazykové vzdělávání, odborné kurzy, obchodní dovednosti apod., včetně prostředků na refundaci mzdy pro zaměstnance účastnícího se vzdělávací aktivity
 • podpora stáží ve firmách a odborných praxích pro mladé do 30 let
 • možnost získání finančních prostředků na start do podnikání pro OSVČ
 • v případě zájmu o další možnosti v oblasti neinvestičních projektů nás neváhejte kontaktovat

2) investiční, tzv. tvrdé projekty zaměřené na podporu založení podniků, rozvoje a inovace již stávajících, energetických úspor, projekty na podporu venkova apod.

 • v rámci investičních projektů je možné získat finanční prostředky na založení nových podniků, tedy na výstavbu nových budov, nákup a renovaci stávajících nemovitostí, na technické vybavení provozoven včetně HW a SW apod.
 • finanční prostředky pro další rozvoj a inovaci již existujících podniků
 • získávání prostředků na energeticky úsporná opatření, využitívání obnovitelných zdrojů energie
 • finanční podpora zahraničních veletrhů a výstav
 • vývoj vlastních ICT řešení
 • v případě zájmu o další možnosti v oblasti investičních projektů nás neváhejte kontaktovat

Náš tým se skládá z profesionálů z jednotlivých oblastí s letitou praxí a zkušenostmi, čemuž nasvědčují již stovky miliónů korun získaných v rámci Evropských fondů zacílených na podnikatelský sektor.

Doporučujeme Vám členství v podnikatelském klubu Czech Cool Trade Club, které přináší mimo jiné aktivní monitoring možností čerpání evropských dotací zahrnující jednání o Vašich záměrech s institucemi, které jednotlivé dotace poskytují.