Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz

Registrace na akci

Pomocí následujícího formuláře se můžete stát členem klubu Czech Cool Trade.


*   Povinné položky jsou označené hvězdičkou


Souhrn akce

Workshop - POSLEDNÍ VELKÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Jste firmou, která se věnuje výzkumu a vývoji vlastních produktů? Zvažujete vybudování školicího střediska pro vlastní účely? Máte v plánu rekonstruovat infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Zajímá Vás možnost získání příspěvku například na zateplení podnikatelského objektu? Pak Vás srdečně zveme na workshop, který proběhne 12. 7. 2018 od 9 do 11 hodin na ostravské pobočce CCT, Bílovecká 483/44, Ostava-Svinov. Tématem jsou aktuálně vyhlášené dotační výzvy. Cena: poplatek za materiály a občerstvení ve výši 200...

 • Lektor:
 • Cena:
 • Začátek akce: 12.07.2018 - 09 : 00
 • Konec akce: 12.07.2018 - 11 : 00


Souhlasím, s níže uvedenými organizační pokyny k účasti na školení či kurzech Czech Cool Trade s.r.o.

 1. Pořadatel kurzu a školení
  • Pořadatelem kurzů a školení je firma Czech Cool Trade s.r.o., se sídlem Husitská 54, 130 00 Praha 3, IČO:014 83 846
 2. Předmět kupní smlouvy
  • Předmětem kupní smlouvy je vždy pouze účast na daném kurzu či školení v datu a čase, který je určen v registračním formuláři. Pokud je specifikováno v nabídce školení či kurzu, může být součástí kupní smlouvy také poskytnutí studijních materiálů či občerstvení.
  • Předmětem kupní smlouvy není nárok na dodatečné konzultace nebo jiné podobné služby týkající se předmětu kurzu či školení.
 3. Platební podmínky, storno
  • Standardní doba splatnosti kurzovného činí 7 dnů od odeslání výzvy k platbě (posílané do druhého dne od objednání kurzu). Kurzy jsou splatné vždy nejpozději v den jejich konání na základě zálohové faktury zasílané po objednání kurzu elektronickou poštou. V případě neuhrazení zálohové faktury ve vyznačené době splatnosti si pořadatel vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, přihlášku zrušit a uvolnit tak místo pro jiného zájemce. Při zrušení objednávky do 7 dnů před kurzem činí storno poplatek 20%, poté 100% z ceny kurzu. Storno poplatek je splatný i v případě neuhrazení kurzovného. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele! V případě zrušení objednávky 7 a méně dnů před kurzem se kurzovné nevrací a účastník nemá nárok na přesun na jiný termín kurzu. Zaplacené kurzovné je však přenosné - účastník za sebe může na kurz poslat náhradníka. V případě nemoci (doložené neschopenkou) je možné sjednat účast na náhradním termínu kurzu - ani v tomto případě však účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného.
 4. Ostatní ujednání
  • Pořadatel nemůže a nebude ručit za jakékoliv ztráty na majetku účastníků během kurzu či školení. Účastníci kurzu jsou povinni dbát všech svých věcí a nenechávat jakýkoliv svůj majetek v průběhu kurzu bez dozoru(např. elektroniku, doklady, peněžku apod.)
  • Z důvodu ochrany autorských práv není na kurzech dovoleno pořizovat jakékoliv audio nebo video záznamy, pokud to není písemně povoleno ze strany provozovatele.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou ohlášeny účastníkům telefonicky nebo e-mailem. V případně organizační změny mají přihlášení účastníci nárok na vrácení 100% uhrazeného kurzovného, pokud o zrušení účasti požádají do 3 kalendářních dnů po obdržení informace o organizační změně.
 5. Ochrana osobních údajů
  • Co se týče osobnich údajů, postupujeme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Se všemi osobními údaji zacházíme citlivě a poskytujeme je jen takovým způsobem, který neodporuje právní úpravě ČR a dobrým mravům.
  • Člen klubu svým podpisem registračního formuláře klubu, případně vyplněníním online formuláře vyjadřuje svůj souhlas s postupy získávání ,zpracování a použití informací, jak je popsáno v tomto dokumentu.
  • Veškeré osobní údaje člena klubu jsou použiti výhradně k účelům, které se týkají činnosti klubu a společnosti Czech Cool Trade s.r.o. a to možnost poskytnout výhody plynoucí z členství v klubu, marketingové účely, zkvalitňování poskytovaných služeb.