Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz

Registrace do klubu

Pomocí následujícího formuláře se můžete stát členem klubu Czech Cool Trade.


*   Povinné položky jsou označené hvězdičkou
Souhlasím, s níže uvedenými podmínkami členství v klubu Czech Cool Trade s.r.o.

 1. Co je Klub Czech Cool Trade
  • Klub Czech Cool Trade je název balíku služeb poskytovaných společností Czech Cool Trade s.r.o. který je určen pro klienty a partnery společnosti Czech Cool Trade s.r.o.
  • Členství v klubu přináší mnoho výhod a možností účastnit se seminářů, konferencí, odborných jednání u kulatých stolů, hospodářských poznávací zahraniční výjezdů s cílem navázání přeshraniční spolupráce, společenských a sportovní akcí.
 2. Výhody členství v Klubu Czech Cool Trade
  • Aktivní podpora obchodu členů formou doporučení a zprostředkování
  • Osobní kontakt s ostatními členy
  • Získávání nových odborných informací
  • Prezentace služeb členů na webu czechcooltrade.cz
  • Navázání nových obchodů, kontaktů
  • Společenské setkávání s investory, politiky a špičkami veřejné správy
  • Aktivní monitoring možností čerpání evropských dotací včetně Bruselských, Norských a Švýcarských fondů
  • Zdarma hodina podnikového nebo PR poradenství s našimi specialisty
  • Slevy na produkty a služby členů klubu a společnosti Czech Cool Trade s.r.o.
 3. Jak se stát členem klubu Czech Cool Trade
  • Členem klubu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo jakákoliv právnická osoba.
  • Přihláška do klubu může být podána online vyplněním formuláře na webu czechcooltrade.cz
  • Přihláška také může být zaslána pozemní poštou na adresu pobočky Czech Cool Trade v Ostravě – Bílovecká 483/44, 721 00, Ostrava, vytisknutím a vyplněním formuláře
  • Přihlášku může také s budoucím členem klubu vyplnit obchodní zástupce společnosti Czech Cool Trade s.r.o.
  • Podmínkou aktivního členství je mít uhrazen roční poplatek. Plný roční poplatek za členství v klubu je 13.000,- +2.730,- DPH, tzn. celkem 15.730,- Kč. Poplatek se hradí na bank. účet číslo 210334738/0600 (GE Money Bank a.s.). Jako variabilní symbol pro platbu členství se uvádí ičo člena, případně poslední čtyřčíslí rodného čísla člena klubu, do popisu platby je pak ještě vhodné uvést (obchodní) jméno člena.
  • Po uhrazení částky bude členovi zaslána faktura(daňový doklad).
  • Členství v klubu je platné vždy do konce aktuálního kalendářního roku, ve kterém je uhrazen členský příspěvěk. Již registrovaní členové, jejichž členství je starší než jeden rok, platí svůj příspěvek vždy do konce ledna každého dalšího roku.
  • Členství klubu automaticky zaniká, pokud není uhrazen členský poplatek do 30. kalendářních dní po jeho splatnosti.
 4. Ochrana osobních údajů
  • Co se týče osobnich údajů, postupujeme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Se všemi osobními údaji zacházíme citlivě a poskytujeme je jen takovým způsobem, který neodporuje právní úpravě ČR a dobrým mravům.
  • Člen klubu svým podpisem registračního formuláře klubu, případně vyplněníním online formuláře vyjadřuje svůj souhlas s postupy získávání ,zpracování a použití informací, jak je popsáno v tomto dokumentu.
  • Veškeré osobní údaje člena klubu jsou použiti výhradně k účelům, které se týkají činnosti klubu a společnosti Czech Cool Trade s.r.o. a to možnost poskytnout výhody plynoucí z členství v klubu, marketingové účely, zkvalitňování poskytovaných služeb.