Naše služby

Novinky
Czech CoolTrade

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Náš team

Náš team

Mgr. Martin Kovalský

výkonný ředitel - jednatel

 

 

 

 

 

Odborné znalosti jsem získal studiem Veřejné správy a regionální politiky na Slezské univerzitě v Opavě, Politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a navazujícím magisterským studiem Evropských studií a veřejné správy na Metropolitní univerzitě Praha. Pracovní zkušenosti jsem získal jako projektový a obchodní manažer pro společnost COFET a.s., dále jako Key account manager a konzultant v oblasti dotací EU.

Rovněž jsem působil v dozorčích radách např. Vědecko-technologického parku, a.s., nebo Ostravského informačního servisu, s.r.o. V letech 2006 až 2010 jsem zastával funkci radního a zastupitele Městského obvodu Ostrava-Svinov a zastupitele Statutárního města Ostrava. Od roku 2009 poskytuji své služby coby asistent senátora Parlamentu České republiky.

Bc. Miroslav Przeczek

vedoucí projektového týmu

Odborné znalosti jsem získal studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně se starám převážně o investiční dotační programy, které jsou vyhlašovány převážně MPO, MMR a dalšími institucemi. Zajišťuji jejich komplexní zpracování a dohlížím na úspěšný chod jednotlivých projektů během realizační fáze.

Ing. Pavel Dombek

projektový manažer/personalista

Vystudoval jsem obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde jsem získal odborné znalosti o fungování ekonomiky na regionální, národní i evropské úrovni. Tyto znalosti využívám v rámci neinvestičních dotačních programů, které vyhlašují Úřad práce ČR, FDV a ESF. Zajišťuji odborné zpracování dotačních žádostí a bezproblémový chod realizace projektů. Dále jsem garantem personální služby Czech Cool Trade a spolupracuji na řízení Akademie osobního a obchodního rozvoje zaměřené na obchodní dovednosti a osobní rozvoj.

Mgr. Jan Vajda

projektový manažer

Mou alma mater je Univerzita Karlova, kde jsem vystudoval bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia a následně navazující magisterský program Mezinárodní vztahy. Zároveň se pohybuji v neziskovém sektoru, kde se již od střední školy podílím na přípravě kulturních akcí. Mám zkušenosti s realizací projektů zaměřených na odborné vzdělávání a v současné době spolupracuji na projektech v rámci investičních dotačních programů ze strukturálních fondů. Zároveň garantuji poradenství v rámci bruselských fondů.

Ing. Jiří Franek

ekonom, analytik

Studium oborů Ekonomika podniku a Mezinárodní obchod. Zahraniční zkušenosti jsem získal během studia ve Finsku a Lichtenštejnsku. Spolupracoval jsem na několika vědeckých projektech mimo jiné pro Grantovou agenturu České republiky. V současné době pracuji jako odborný asistent na Ekonomické fakultě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hlavním odborným zájmem je podnikové poradenství, manažerské rozhodování a řízení kvality.

Hynek Horák

partner společnosti, konzultace

Zkušenosti s podnikáním, investicemi do nemovitostí, provozování menší billboardové sítě, poskytování "seed investmentu" tzn. investování do ranných stádií podnikání.

Czech Cool Trade je kvalitní platforma a tým lidí, kteří dokáží nabídnout ucelený přístup k podnikovému poradenství. Má exekutivní angažovanost ve společnosti má formu zajištění webové prezentace, účasti na networkingových akcích a poskytování vybraných konzultačních služeb.

Mgr. Karolina Kovalská

ředitelka podnikatelského klubu CCT