Naše služby

Novinky
Czech CoolTrade

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Náš team

Náš team

Mgr. Martin Kovalský

výkonný ředitel - jednatel

 

 

 

 

 

Odborné znalosti jsem získal studiem Veřejné správy a regionální politiky na Slezské univerzitě v Opavě, Politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a navazujícím magisterským studiem Evropských studií a veřejné správy na Metropolitní univerzitě Praha. Pracovní zkušenosti jsem získal jako projektový a obchodní manažer pro společnost COFET a.s., dále jako Key account manager a konzultant v oblasti dotací EU.
Rovněž jsem působil v dozorčích radách např. Vědecko-technologického parku, a.s., nebo Ostravského informačního servisu, s.r.o. V letech 2006 až 2010 jsem zastával funkci radního a zastupitele Městského obvodu Ostrava-Svinov a zastupitele Statutárního města Ostrava. Od roku 2009 poskytuji své služby coby asistent senátora Parlamentu České republiky.

Bc. Miroslav Przeczek

vedoucí projektového týmu

Odborné znalosti jsem získal studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně se starám převážně o investiční dotační programy, které jsou vyhlašovány převážně MPO, MMR a dalšími institucemi. Zajišťuji jejich komplexní zpracování a dohlížím na úspěšný chod jednotlivých projektů během realizační fáze.

Ing. Pavel Dombek

projektový manažer/personalista

Vystudoval jsem obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde jsem získal odborné znalosti o fungování ekonomiky na regionální, národní i evropské úrovni. Tyto znalosti využívám v rámci neinvestičních dotačních programů, které vyhlašují Úřad práce ČR, FDV a ESF. Zajišťuji odborné zpracování dotačních žádostí a bezproblémový chod realizace projektů. Dále jsem garantem personální služby Czech Cool Trade a spolupracuji na řízení Akademie pro obchodníky zaměřené na obchodní dovednosti a osobní rozvoj.

Mgr. Jan Vajda

projektový manažer

Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy jsem vystudoval bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia a následně navazující magisterský program Mezinárodní vztahy. Zároveň mám zkušenosti z neziskového sektoru, kde se již od střední školy podílím na přípravě kulturních akcí. V současnosti se starám o zpracování a následnou realizaci projektů odborného vzdělávání, které jsou vyhlašovány Úřadem práce a ESF. 

Bc. Martina Opálenská

projektový manažer

Studovala jsem obor Finance na Obchodně-podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě. Pracovní zkušenosti jsem získala zejména na administrativních pozicích. Téměř 3 roky jsem působila ve společnosti zabývající se projekty dotovanými z Evropské unie. Vykonávala jsem funkce pisatele nabídek, pisatele projektů a projektového manažera. Jednalo se o realizaci měkkých projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a v menší míře Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ing. Jiří Franek

ekonom, analytik

Studium oborů Ekonomika podniku a Mezinárodní obchod. Zahraniční zkušenosti jsem získal během studia ve Finsku a Lichtenštejnsku. Spolupracoval jsem na několika vědeckých projektech mimo jiné pro Grantovou agenturu České republiky. V současné době pracuji jako odborný asistent na Ekonomické fakultě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hlavním odborným zájmem je podnikové poradenství, manažerské rozhodování a řízení kvality.

Tomáš Multana

specialista vzdělávání

Pracovní zkušenosti:13 let manažer obchodních týmu ČR a SK ABC Českého Hospodářství, a.s., Interní kouč a lektor ABC Českého Hospodářství a.s., 3 roky profesionální kouč. Vzdělání a certifikace: Akreditovaný Profesionální Kouč, Koučink centrum, Praha – Akreditace MŠMT ČR,Týmový koučink v praxi, Koučink centrum, Praha The Spirit of Coaching – Erickson College International, Koučink Centrum Praha.

Ing. Pavlína Pawlasová

marketing specialista

Vystudovala jsem Marketing a obchod na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Během studia jsem pracovní zkušenosti získala na pozici administrativního pracovníka a vedení skladového hospodářství restaurace Alpex a dále také jako marketingový asistent ve společnosti Zelmer Central Europe, s. r. o. V současné době působím jako interní doktorand na katedře Marketingu a obchodu na Ekonomické fakultě, VŠB - TUO. Mezi mé odborné zájmy patří především internetový marketing, marketing na sociálních sítích, ale také kvantitativní i kvalitativní marketingový výzkum (dotazníkové šetření, focus group apod.).

Během studia jsem pracovní zkušenosti získala ve sféře cestovního ruchu (především se jednalo o přípravy kongresů a konferencí, komunikace s klienty, vedení obchodních jednání s partnery). Poté jsem působila ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. v Nošovicích jako PR a marketingový specialista a postupně jsem své znalosti rozšířila i o oblast EU dotací a stala se projektovým koordinátorem a pisatelem nabídek. K mým odborným zájmům patří oblasti PR, CSR aktivit, marketing a dotační tituly.

Hynek Horák

partner společnosti, konzultace

Zkušenosti s podnikáním, investicemi do nemovitostí, provozování menší billboardové sítě, poskytování "seed investmentu" tzn. investování do ranných stádií podnikání.

Czech Cool Trade je kvalitní platforma a tým lidí, kteří dokáží nabídnout ucelený přístup k podnikovému poradenství. Má exekutivní angažovanost ve společnosti má formu zajištění webové prezentace, účasti na networkingových akcích a poskytování vybraných konzultačních služeb.

Mgr. Michaela Šebestová

personalista

Mgr.Karolina Kovalská

ředitelka podnikatelského klubu CCT