Naše služby

Novinky
Czech CoolTrade

 • COVID - NÁJEMNÉCOVID - NÁJEMNÉ
  09.07.2020

  Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít...

 • COVID - SPORTCOVID - SPORT
  09.07.2020

  Od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 mohou sportovní organizace požádat o příspěvek na provoz sportovních zařízení, organizaci...

 • Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021
  09.07.2020

  Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu....

 • Další Úspory energie se blíží!Další Úspory energie se blíží!
  28.05.2020

  Sice je ještě nyní možné podat žádosti do současné výzvy Úspory energie, ale i tak v druhé polovině roku 2020 bude...

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Náš team

Náš team

Mgr. Martin Kovalský

Jednatel

 

 

 

 

 

Odborné znalosti jsem získal studiem Veřejné správy a regionální politiky na Slezské univerzitě v Opavě, Politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a navazujícím magisterským studiem Evropských studií a veřejné správy na Metropolitní univerzitě Praha. Pracovní zkušenosti jsem získal jako projektový a obchodní manažer pro společnost COFET a.s., dále jako Key account manager a konzultant v oblasti dotací EU.

Rovněž jsem působil v dozorčích radách např. Vědecko-technologického parku, a.s., nebo Ostravského informačního servisu, s.r.o. V letech 2006 až 2010 jsem zastával funkci radního a zastupitele Městského obvodu Ostrava-Svinov a zastupitele Statutárního města Ostrava. Od roku 2009 poskytuji své služby coby asistent senátora Parlamentu České republiky.

Ing. Pavel Dombek

Výkonný ředitel

Vystudoval jsem obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde jsem získal odborné znalosti o fungování ekonomiky na regionální, národní i evropské úrovni. Tyto znalosti využívám v rámci neinvestičních dotačních programů, které vyhlašují Úřad práce ČR, FDV a ESF. Zajišťuji odborné zpracování dotačních žádostí a bezproblémový chod realizace projektů. Dále jsem garantem personální služby Czech Cool Trade a spolupracuji na řízení Akademie osobního a obchodního rozvoje zaměřené na obchodní dovednosti a osobní rozvoj.

Mgr. Karolina Kovalská

Ředitelka podnikatelského klubu CCT

Bc. Miroslav Przeczek

Vedoucí projektového týmu

Odborné znalosti jsem získal studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně se starám převážně o investiční dotační programy, které jsou vyhlašovány převážně MPO, MMR a dalšími institucemi. Zajišťuji jejich komplexní zpracování a dohlížím na úspěšný chod jednotlivých projektů během realizační fáze.

Mgr. Jan Vajda

Projektový manažer

Mou alma mater je Univerzita Karlova, kde jsem vystudoval bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia a následně navazující magisterský program Mezinárodní vztahy. Zároveň se pohybuji v neziskovém sektoru, kde se již od střední školy podílím na přípravě kulturních akcí. Mám zkušenosti s realizací projektů zaměřených na odborné vzdělávání a v současné době spolupracuji na projektech v rámci investičních dotačních programů ze strukturálních fondů. Zároveň garantuji poradenství v rámci bruselských fondů.

Ing. Iva Vinklerová

Projektová manažerka

Svou odbornou činnost jsem zahájila studiem na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava, Ekonomické fakultě, obor Eurospráva. Znalosti získané studiem jsem následně uplatnila na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko, kde jsem na pozici Metodický pracovník spolupracovala na vzniku Regionálního operačního programu 2007 – 2014 a podílela se na vzniku podkladů, výzev i příruček pro žadatele a příjemce. Své znalosti jsem si průběžně prohlubovala a stále prohlubuji účastí na různých vzdělávacích seminářích, konferencích či školeních. Od roku 2016 se věnuji zpracovatelské činnosti jako projektový manažer, kde hlavním bodem mého zájmu dosud bylo zpracování investičních projektových žádostí a jejich následná administrace.

Ing. Jiří Franek

ekonom, analytik

Studium oborů Ekonomika podniku a Mezinárodní obchod. Zahraniční zkušenosti jsem získal během studia ve Finsku a Lichtenštejnsku. Spolupracoval jsem na několika vědeckých projektech mimo jiné pro Grantovou agenturu České republiky. V současné době pracuji jako odborný asistent na Ekonomické fakultě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hlavním odborným zájmem je podnikové poradenství, manažerské rozhodování a řízení kvality.