Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Otevřena výzva programu ENERG

Otevřena výzva programu ENERG

07.08.2017 - Formou zvýhodněných investičních úvěrů usnadňuje program ENERG malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů. Cílem programu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu s environmentální... přečíst celé..

Otevřená výzva programu Aplikace

Otevřená výzva programu Aplikace

07.08.2017 - V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 byla vyhlášena již 4. výzva k programu podpory Aplikace. Cílem této výzvy je podpora vývoje nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Plánovaná alokace této výzvy je 1,6 mld. Kč. Kdo může o dotaci zažádat? podnikatelské... přečíst celé..

3. Výzva programu Interreg Central Europe

3. Výzva programu Interreg Central Europe

24.07.2017 - V rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe bude 21. 9. 2017 vyhlášena již 3. výzva k předkládání projektových žádostí. Projekt je určen pro subjekty z veřejného i soukromého sektoru a jeho cílem je řešení společných problémů celého regionu. V rámci jednotlivých prioritních os jsou vypsány specifické cíle a je na potenciálních žadatelích, aby předložili... přečíst celé..

Program Potenciál - zázemí pro Váš výzkum a vývoj

Program Potenciál - zázemí pro Váš výzkum a vývoj

14.07.2017 - Program Potenciál je určen podnikatelským subjektům, kteří se věnují vlastnímu výzkumu, vývoji a inovačním aktivitám. Hlavním cílem programu je podpora a zvyšování počtu takto aktivních společností a prohlubování jejich spolupráce s výzkumnými organizacemi. Alokace programu je vyčíslena na 1,5 mld. Kč. Kdo může o dotaci zažádat? Podnikatelské subjekty. Harmonogram Žádosti o dotaci budou... přečíst celé..

Workshop k dotacím na Fotovoltaiku, Elektromobily a Energeticky úsporné budovy

Workshop k dotacím na Fotovoltaiku, Elektromobily a Energeticky úsporné budovy

10.07.2017 - Srdečně Vás zveme na workshop zaměřený na aktuální příležitosti v čerpání dotací z programů Úspory energie a Nízkouhlíkové technologie. Všechny probírané výzvy byly vyhlášeny v měsíci červnu a jejich ukončení je plánováno na tento podzim. Náš workshop je tedy ideální příležitostí, jak se s dotačními možnostmi lépe seznámit. V rámci workshopu se dozvíte vše, co... přečíst celé..

Dotace na inovace

Dotace na inovace

03.07.2017 - Cílem programu je podpora podniků, které své nápady realizují v praxi a přinášejí tak na trh inovativní výrobky, služby či technologie. Alokace programu je vyčíslena na 3 mld. Kč. Kdo může o dotaci žádat? podnikatelské subjekty - zejména malé a střední podniky Na co lze dotace uplatnit? zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; zvýšení efektivnosti procesů výroby a... přečíst celé..

Energeticky efektivní budovy

Energeticky efektivní budovy

03.07.2017 - Cílem programu je snížení energetické náročnosti podnikání skrze opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Kdo může o dotaci žádat? malé, střední a velké podniky; Na co lze dotace uplatnit? podpora výstavby nových energeticky efektivních budov; podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Výše dotace dotace je poskytována... přečíst celé..

Nízkouhlíkové technologie: Elektromobilita

Nízkouhlíkové technologie: Elektromobilita

03.07.2017 - MPO vyhlásilo výzvu, jejimž cílem je zvýšení využívaní nízkouhlíkových technologií v rámci elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Kdo může o dotaci žádat? malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem; Na co lze dotace uplatnit? pořízení elektromobilů; pořízení (rychlo)nabíjecích... přečíst celé..

Podpora sociálního podnikání

Podpora sociálního podnikání

30.06.2017 - MPSV vyhlásilo výzvu, která se zaměřuje na podpoření sociálního podnikání skrze zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o průběžnou výzvu, proto nás neváhejte kontaktovat co nejdříve. Kdo může o dotaci žádat? OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. Na co lze dotaci uplatnit? vytvoření a zachování pracovních míst (mzdy zaměstnanců z cílových skupin i... přečíst celé..

Dotace na fotovoltaické systémy - spuštěno!

Dotace na fotovoltaické systémy - spuštěno!

22.06.2017 - Cílem programu je snížení energetické náročnosti prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp. Kdo může o dotaci žádat? Podnikatelské subjekty - malé, střední i velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Na co lze dotace... přečíst celé..