Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

ITI Ostravsko - Spolupráce - Klastry

ITI Ostravsko - Spolupráce - Klastry

02.02.2018 - Dne 1.2.2018 byl zahájen příjem žádostí ve výzvě s názvem Spolupráce - Klastry ITI, jež je vyhlášena v rámci Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Příjem žádostí bude ukončen 21.2.2018 a celková alokace výzvy činí 80 000 000Kč. Kdo může žadat o dotaci? malé a střední podniky účelově... přečíst celé..

Energetické úspory v bytových domech III - výzva brzy otevřena

Energetické úspory v bytových domech III - výzva brzy otevřena

26.01.2018 - V příštím týdnu bude spuštěn příjem žádostí již třetí výzvy Energetické úspory v bytových domech, která je vyhlašena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je určená vlastníkům bytových domů, společenstvím vlastníků bytových jednotek nebo bytovým družstvům. Příjem žádostí bude spuštěn 2. 2. 2018 a poběží až do 29. 11. 2019 a celková alokace výzvy činí 3,5 miliardy Kč. Kdo... přečíst celé..

Program EXPANZE také pro žadatele z oblasti gastronomie, hotelnictví nebo cestovního ruchu

Program EXPANZE také pro žadatele z oblasti gastronomie, hotelnictví nebo cestovního ruchu

25.01.2018 - Pomocí programu Expanze můžou malí a střední podnikatelé čerpat zvýhodněné úvěry k financování svých podnikatelských záměrů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikání. Do čerpání zvýhodněného úvěru se můžou od ledna 2018 zapojit také žadatelé z oblasti CESTOVNÍHO RUCHU, STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ nebo SPORTOVNÍ a REKREAČNÍ ČINNOSTI! ČMZRB nabízí úvěr bez poplatků až do výše 45 % způsobilých výdajů... přečíst celé..

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III

22.01.2018 - Tato výzva je realizována Magistrátem hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Jejím cílem je vznik a rozvoj kapacit podpůrné inovační infrastruktury vedoucí ke zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.... přečíst celé..

Horizont 2020 - Evropský nástroj pro vysoce inovativní projekty

Horizont 2020 - Evropský nástroj pro vysoce inovativní projekty

12.01.2018 - Máte ambiciózní, možná až riskantní podnikatelský nápad, jehož realizace by však zatřásla světem? Nedaří se Vám zajistit finanční prostředky, díky nimž byste mohli zpracovat důkladný byznys model a následně Váš produkt či službu uvést na trh? Díky evropskému programu HORIZONT 2020 můžete využít nástroje Inovace v malých a středních podnicích a konkrétně výzvy SME Instrument, jejímž jasným cílem... přečíst celé..

Program Inovační vouchery III

Program Inovační vouchery III

11.01.2018 - Již třetí výzva programu zaměřeného na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. V praxi lze realizovat takovou službu, na kterou Váš podnik nemá kapacitu či vybavení, a tato služba zajistí inovaci Vašeho stávajícího produktu. Pro tento program je... přečíst celé..

Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva II

Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva II

04.01.2018 - Druhé kolo výzvy na podporu opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energií prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace pro vlastní spotřebu bylo vyhlášeno. Výzva poběží do 30. 4. 2018 a je určena jak malým, tak středním a velkým podnikům, které mezi sebe rozdělí 2 mld. Kč. Minimální dotace je vyčíslena na 300 tisíc Kč, maximální pak 100 mil. Kč. Kdo může žádat o... přečíst celé..

Vyhlášena 3. výzva programu Marketing

Vyhlášena 3. výzva programu Marketing

03.01.2018 - Již 15. ledna bude otevřen příjem žádostí v rámci 3. výzvy programu Marketing, jehož cílem je usnadnit malým a středním podnikům vstup na zahraniční trhy. Předpokládaná alokace programu je vyčíslena na 370 mil. Kč. Kdo může o dotaci zažádat? malí a střední podnikatelé; Podporovanými aktivitami jsou: usnadnění vstupu malých a středních podnikatelů na zahraniční trhy skrze účast na... přečíst celé..

Technologie - Výzva VII

Technologie - Výzva VII

07.12.2017 - Již sedmá výzva oblíbeného dotačního titulu Technologie se tentokrát zaměřuje na posilování konkurence malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Dotace je poskytována do 45 % způsobilých výdajů ve výši 1 - 20 mil. Kč a může být poskytnuta na pořízení nových strojů, technologického zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní... přečíst celé..

Technologie - Výzva VI (pro začínající podniky)

Technologie - Výzva VI (pro začínající podniky)

07.12.2017 - Byla vyhlášena dotační výzva Technologie pro začínající podniky s podnikatelskou historií max. 3 roky. V rámci této výzvy lze získat až 45% příspěvek na pořízení strojů, nářadí, zařízení a provozních souborů, HW vybavení včetně souvisejícího SW nebo pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení. Dotace je poskytována ve výši 100 tis. až 225 tis. Kč. V případě, že Vás... přečíst celé..