Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Nemovitosti v cestovním ruchu budou mít další výzvu

Nemovitosti v cestovním ruchu budou mít další výzvu

21.05.2020 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ladí poslední detaily k další výzvě Nemovitosti v cestovním ruchu pro malé a střední podniky. Oprávnění žadatelé: malé a střední podniky z oblasti cestovního ruchu žadatel musí být vlastníkem nemovitosti Výše podpory: výše dotace od 1 do 100 mil. Kč pro malé podniky je míra podpory nastavena na max. 45 % způsobilých výdajů pro střední podniky je míra podpory... přečíst celé..

Inovační vouchery jen do 30. 6. 2020

Inovační vouchery jen do 30. 6. 2020

14.05.2020 - V rámci výzvy Inovační vouchery, která cílí je zvýšení spolupráce mezi podnikateli a výzkumnou sférou, je žadatelům z řad podnikatelských subjektů umožněno pořídit poradenské, expertní a podpůrné služby, na které sami nemají dostatečnou kapacitu, přímo od preferované výzkumné organizace bez nutnosti realizace výběrového řízení. Lze tedy poptat zkoušky, rozbory, měření, analýzy, návrhy... přečíst celé..

Program rozvoje venkova spustí již v pořadí 10. kolo příjmu žádostí

Program rozvoje venkova spustí již v pořadí 10. kolo příjmu žádostí

06.05.2020 - V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti těchto sektorů. Oprávnění žadatelé: výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu výrobce krmiv Výše podpory: celková alokace 3,4 mld. Kč alokace v rámci operace Investice do zemědělských podniků je stanovena na 1,8 mld Kč alokace v rámci... přečíst celé..

Program TREND

Program TREND

23.04.2020 - Miliarda korun je připravena ve třetí veřejné soutěži programu TREND, který byl vyhlášen 29. 4. 2020 se zaměřením na technologické lídry. Přinášíme Vám základní informace. Oprávnění žadatelé: výzkumná organizace; podnik. Výše podpory: maximální výše podpory na jeden projekt: 40mil. Kč; maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 % způsobilých výdajů ​Termíny: ... přečíst celé..

Program DOPRAVA 2020+

Program DOPRAVA 2020+

23.04.2020 - Druhá veřejná soutěž v rámci programu Technologické agentury ČR byla vyhlášena. Zaměřuje se na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy. Oprávnění žadatelé: výzkumná organizace; podnik; organizační složka státu; územní samosprávný celek; neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace. Výše podpory: maximální výše... přečíst celé..

The Country for the Future

The Country for the Future

09.04.2020 - Program veřejných soutěží vychází z Inovační strategie pro ČR v letech 2019 až 2030 a cílí na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení akademické sféry, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a zapojení výsledků VaV do praxe. Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky Výše podpory: Podpora se pohybuje v rozmezí od 50 % do 100 % dle projektu... přečíst celé..

Mzdové příspěvky na vzdělávání zaměstnanců a mnohem více - POVEZ II

Mzdové příspěvky na vzdělávání zaměstnanců a mnohem více - POVEZ II

01.04.2020 - Firmami oblíbený a vyhledávaný program určený k podpoře odborného vzdělávání zaměstnanců umožňuje i v současné situaci získat také příspěvek na mzdy zaměstnanců. Využíjte možnosti vzdělávat své zaměstnance a buďte připraveni na uvolnění současných společnensých podmínek. Oprávněný žadatel: zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty; OSVČ bez zaměstnanců; nestátní neziskové organizace Typy... přečíst celé..

Technologie COVID

Technologie COVID

30.03.2020 - Od 4. května budou moci žadatelé podávat své žádosti do výzvy Technologie COVID. Ta cílí na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a... přečíst celé..

Stáže pro firmy z MSK!

Stáže pro firmy z MSK!

23.03.2020 - Byla vyhlášena nová výzva zaměřená na stáže! Jedná se o dotační program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, která slouží k podpoře lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Realizace bude zahájena od 1. 5. 2020 a ukončena musí být nejpozději do 30. 6. 2021. Lhůta pro podání žádost je od 6. 4. 2020 do 20. 4. 2020 Pro koho je program určen? Žadatelem o dotaci může být... přečíst celé..

Výzva Technologie pro začínající podniky byla vyhlášena

Výzva Technologie pro začínající podniky byla vyhlášena

18.02.2020 - Byla vyhlášena výzva Technologie pro začínající podniky, která si klade za cíl podpořit podnikatelské záměry nových malých podniků. Kdo může dotaci čerpat? Podnikatelské subjekty spadající do kategorie „malý podnik“, které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018. Podporovány budou podnikatelské subjekty zpracovatelského průmyslu, těžby a dobývání, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu,... přečíst celé..