Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Pražský voucher - nové výzvy

Pražský voucher - nové výzvy

02.10.2018 - Na začátku října 2018 budou otevřeny nové výzvy programu Pražský voucher, jehož cílem je podpořit pražské podnikatele a zvýšit konkurenceschopnost jejich firem. Pro koho je program určen? Malé a střední podniky do 3 let existence působící v Praze; Výjimkou je voucher Inovační projekty, který je určen všem pražským firmám bez ohledu na stáří. Jaké jsou možné aktivity a způsobilé výdaje? ... přečíst celé..

Podpora sociálního podnikání - výzva stále otevřena

Podpora sociálního podnikání - výzva stále otevřena

31.08.2018 - Jste podnikem, který myslí ekologicky, má zájem poskytnout zaměstnání znevýhodněným osobám a spolupracuje především s místními odběrateli a dodavateli? Pak stále můžete žádat v programu Podpora sociálního podnikání, který je určen právě žadatelům s výše uvedeným smýšlením. Žadatelé se tak hlásí k principům sociálního podnikání. V rámci programu můžete získat dotaci až 85 % především na platy ať... přečíst celé..

Fondy EHP a Norska - program Kultura

Fondy EHP a Norska - program Kultura

21.08.2018 - V červnu 2018 byl předběžně akceptován návrh programu Kultura z Fondů EHP a Norska. Skrze tyto fondy usilují Island, Lichtenštejnsko a Norsko o snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hodpodářském prostoru a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Jednou z podpořených oblastí je tzv. kulturní dědictví. Kulturní dědictví V rámci této oblasti bude ve druhém čtvrtletí roku... přečíst celé..

Výzva pro materiálové využívání odpadů

Výzva pro materiálové využívání odpadů

07.08.2018 - Od 3. 9. 2018 mohu žadatelé v rámci výzvy OPŽP podávat žádosti zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využívání odpadu. Celková alokace je stanovena na 500.000.000 Kč. Příjemce dotace: kraje, obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení,... podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva, nestátní neziskové organizace, fyzické... přečíst celé..

Výzva zaměřená na nakládání s odpady

Výzva zaměřená na nakládání s odpady

07.08.2018 - Od 3. 9. 2018 bude možné získat podporu v rámci výzvy OPŽP zaměřené na nakládání s odpady. Pro žadatele je připraveno 800.000.000 Kč. Příjemce dotace: kraje, obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení,... podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající Podporované aktivity: výstavba a... přečíst celé..

Úspory energie IV - vyhlášeno

Úspory energie IV - vyhlášeno

04.07.2018 - Začátkem července bylo vyhlášeno čtvrté kolo dotační výzvy Úspory energie. Cílem této dotační výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Alokace pro tuto výzvu činí 6 000 000 000 Kč. Příjemce dotace: Žadatelem/příjemcem může být malý, střední i velký podnik Jediná nepodporovaná právní forma je společnost s ručením omezeným, kde je... přečíst celé..

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

03.07.2018 - Dne 29. 6. 2018 byla vyhlášena výzva s názvem Úspory energií – Energeticky efektivní budovy. Tato výzva je zacílena na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Alokace peněžních prostředků pro tuto výzvu je 100 000 000 Kč. Příjemci dotace: Podnikatelský subjekt, jehož CZ-NACE odpovídá podporované ekonomické činnosti a taktéž předmětu podnikání žadatele ... přečíst celé..

Školicí střediska

Školicí střediska

27.06.2018 - Jste výrobní nebo stavební firmou a uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školíciho centra? Hodláte modernizovat prostory pro vzdělávání především Vašich zaměstnanců, případně chcete pořídit školicí pomůcky? Pak doporučujeme využít aktuálně vyhlášenou výzvu Školicí střediska! Míra podpory je nastavena na 50 % způsobilých výdajů a žadatelé mohou získat dotaci 500 tis. až 5 mil. Kč. Do programu se... přečíst celé..

Program NEMOVITOSTI vyhlášen!

Program NEMOVITOSTI vyhlášen!

25.06.2018 - Dlouho očekávaný program NEMOVITOSTI byl vyhlášen! V oblíbené dotační výzvě zaměřené na regeneraci zastaralých a technicky nevyhovujících objektů typu brownfield čeká na žadatele 1,4 mld. Kč. Žadatelé z řad výrobních podniků můžou získat dotaci až 45 % (1 - 30 mil. Kč). Příjem žádostí bude zahájen 22. 10. 2018, ukončení pak 22. 5. 2019. Oprávnění žadatelé: malé a střední podniky z řad výrobních... přečíst celé..

Příspěvek na nové pracovní místo

Příspěvek na nové pracovní místo

20.06.2018 - Cílem dotačního programu pro malé a střední podniky je podpora rozvoje nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu pomocí vytvoření nového pracovního místa. Pro žadatele je připraveno celkově 2.000.000 Kč. Kdo může žádat o podporu? Právnická osoba nebo OSVČ se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, která je současně malým nebo středním podnikem. Uznatelné náklady:... přečíst celé..