Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Příspěvek na nové pracovní místo

Příspěvek na nové pracovní místo

20.06.2018 - Cílem dotačního programu pro malé a střední podniky je podpora rozvoje nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu pomocí vytvoření nového pracovního místa. Pro žadatele je připraveno celkově 2.000.000 Kč. Kdo může žádat o podporu? Právnická osoba nebo OSVČ se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, která je současně malým nebo středním podnikem. Uznatelné náklady:... přečíst celé..

Dotační titul: StartUp voucher

Dotační titul: StartUp voucher

19.06.2018 - Cílem této dotační výzvy je navýšení počtu podnikatelů v Moravskoslezském kraji prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti. V této výzvě je z rozpočtu Moravskoslezského kraje vynaloženo 3 500 000 Kč. Kdo může žádat o podporu? Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající Má sídlo nebo provozovnu v Moravskoslezském kraji Je malým nebo... přečíst celé..

Nové výzvy: APLIKACE - INOVACE - POTENCIÁL

Nové výzvy: APLIKACE - INOVACE - POTENCIÁL

18.06.2018 - V těchto dnech došlo k vyhlášení výzev zaměřených na výzkum a vývoj. Tyto a mnoho dalších budeme prezentovat na dotačním workshopu POSLEDNÍ VELKÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI, který se bude konat 12. 7. 2018. Program Aplikace výzva cílí na podnikatelské subjekty a výzkumné organizace, které mají v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj; míra dotace představuje maximálně 70 % s... přečíst celé..

Úspory energií - Výzva IV

Úspory energií - Výzva IV

07.06.2018 - Na konci června bude vyhlášena výzva zaměřená na úsporu energií, jejímž cílem je podpora opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti Vašeho podnikání. Alokace peněžních prostředků pro tuto výzvu je aktuálně plánována na 6.000.000.000 Kč. Dle aktuálních informací bude výzva ještě vstřícnější vůči žadatelům! Příjemci dotace: Malé, střední i velké podniky s minimálně... přečíst celé..

Program Nemovitosti pro území olomoucké aglomerace

Program Nemovitosti pro území olomoucké aglomerace

24.05.2018 - Aktuálně byla vyhlášena 36. výzva OP PIK k předkládání projektových záměrů v rámci Nemovitosti. Cílem této výzvy je revitalizace brownfieldů na území ITI Olomoucké aglomerace. Kdo může žádat o podporu? Malý nebo střední podnik, jež je oprávněn k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti; Podnik, jež má ke dni podání žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě... přečíst celé..

Financování sportovních akcí v MSK v roce 2018

Financování sportovních akcí v MSK v roce 2018

24.05.2018 - Cílem projektu je pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích. Kdo může žádat o podporu? Právnické osoby, které zajišťují v roce 2018 na území Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí. Sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují... přečíst celé..

Možnost financování pořízení nemovitosti, její rekonstrukce a mnoho dalšího

Možnost financování pořízení nemovitosti, její rekonstrukce a mnoho dalšího

11.05.2018 - Českomoravská a rozvojová záruční banka od května nově nabízí malým a středním podnikům v rámci programu Expanze možnost financování pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukci! Program Expanze nabízí bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 - 45 mil. Kč. Zvýhodněné úvěry mají až sedmiletou splatnost, navíc žadatelé pocházející ze zvýhodněných regionů můžou čerpat... přečíst celé..

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

03.05.2018 - Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení v oblasti kultury a umění pro rok 2019. Cílem je podpora činnosti uměleckých a kulturních subjektů v souladu s Koncepcí kulturní politiky hl. m. Prahy na léta 2017 - 2021. Příjem žádostí je otevřen do 13. 6. 2018 do 18:00. Kdo může žádat o podporu? Grantový systém je otevřen všem subjektům bez ohledu na právní formu své existence s... přečíst celé..

Podpora kulturních a přírodních atraktivit v rámci spolupráce ČR a Polska

Podpora kulturních a přírodních atraktivit v rámci spolupráce ČR a Polska

27.04.2018 - V rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Polska byla vyhlášena individuální výzva z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Cílem je zvýšení návštěvnosti regionu skrze vyššího využíti potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Kdo může žádat o podporu? Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; Nestátní neziskové... přečíst celé..

Záruky pro mladé: Co můžete získat?

Záruky pro mladé: Co můžete získat?

11.04.2018 - Projekt Záruky pro mladé je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny do 29 let věku a to zejména prostřednictvím realizací odborných praxí a krátkodobých pracovních příležitostí přímo u zaměstnavatelů. Jejich absolvováním získají tyto osoby pracovní zkušenosti a rozvinou teoretické znalosti získané studiem. Aktuálně došlo k prodloužení projektu v MSK do 31. 12. 2020. Program v... přečíst celé..