Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

03.05.2018 - Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení v oblasti kultury a umění pro rok 2019. Cílem je podpora činnosti uměleckých a kulturních subjektů v souladu s Koncepcí kulturní politiky hl. m. Prahy na léta 2017 - 2021. Příjem žádostí je otevřen do 13. 6. 2018 do 18:00. Kdo může žádat o podporu? Grantový systém je otevřen všem subjektům bez ohledu na právní formu své existence s... přečíst celé..

Podpora kulturních a přírodních atraktivit v rámci spolupráce ČR a Polska

Podpora kulturních a přírodních atraktivit v rámci spolupráce ČR a Polska

27.04.2018 - V rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Polska byla vyhlášena individuální výzva z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Cílem je zvýšení návštěvnosti regionu skrze vyššího využíti potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Kdo může žádat o podporu? Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; Nestátní neziskové... přečíst celé..

Záruky pro mladé: Co můžete získat?

Záruky pro mladé: Co můžete získat?

11.04.2018 - Projekt Záruky pro mladé je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny do 29 let věku a to zejména prostřednictvím realizací odborných praxí a krátkodobých pracovních příležitostí přímo u zaměstnavatelů. Jejich absolvováním získají tyto osoby pracovní zkušenosti a rozvinou teoretické znalosti získané studiem. Aktuálně došlo k prodloužení projektu v MSK do 31. 12. 2020. Program v... přečíst celé..

Projekt Cesta pro mladé byl ukončen

Projekt Cesta pro mladé byl ukončen

09.04.2018 - Projekt stáží "Cesta pro mladé" byl rozhodnutí resortní rady MPSV zrušen. V návaznosti na toto rozhodnutí již není možné se do projektu zařadit. Aktuálně realizované kurzy budou ukončovány k 20. 5. 2018 a proplaceny nejpozději do 30. 6. 2018. Chcete pracovat s mladými a talentovanými lidmi? Zkuste projekt Záruky pro mladé, které byl nedávno prodloužen do 31. 12. 2020. V případě zájmu nás... přečíst celé..

Konec roku 2017 pohledem podnikatelského klubu Czech Cool Trade

Konec roku 2017 pohledem podnikatelského klubu Czech Cool Trade

03.04.2018 - Pro členy podnikatelského klubu Czech Cool Trade bylo na poslední čtvrtletí roku 2017 připraveno několik akcí, na kterých prezentovali svou činnost, navazovali nové obchodní kontakty či domlouvali obchodní spolupráci. Akcí podnikatelského klubu se mohou účastnit také zájemci o členství. Konaly se tyto akce: 10. a 11. 10. 2017 - Obchodní obědy v Ostravě; 26. 10. 2017 – Obchodní oběd v Praze;... přečíst celé..

Sociální bydlení II - Výzva vyhlášena

Sociální bydlení II - Výzva vyhlášena

12.03.2018 - V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla vyhlášena již druhá výzva na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení - Sociální bydlení II. Kdo může žádat o podporu? Obce Církve Nestátní neziskové organizace Církevní organizace Podporované aktivity: Cílem je pořízení bytů,... přečíst celé..

100. Výzva - Energetické úspory

100. Výzva - Energetické úspory

12.03.2018 - V období od 1. 3. 2018 – 31. 1. 2019 byl vyhlášen příjem žádostí o dotaci v rámci programu energetických úspor. Cílem programu je snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Kdo může o dotaci žádat? Kraje Obce a města Svazky obcí Městské části hl. města Prahy Organizační... přečíst celé..

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách v MSK

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách v MSK

08.03.2018 - V období od 31. 3. 2018 do 30. 4. 2018 bude možné podávat žádosti o dotaci za poskytnutí stáže žákům a studentům v Moravskoslezském kraji. Cílem programu je zvýšení uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Projektu se může zúčastnit: podnikatelský subjekt naplňující definici malého a středního podniku či velkého podniku s sídlem nebo pobočkou na území Moravskoslezského kraje. Projekt je... přečíst celé..

Program rozvoje venkova – Podpora Agroturistiky

Program rozvoje venkova – Podpora Agroturistiky

27.02.2018 - Operace je zaměřena na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Na jaké výdaje můžete dotaci uplatnit? (způsobilé výdaje) stavební obnova či nová výstavba malokapacitního... přečíst celé..

Workshop: Dotační možnosti především pro výrobní firmy

Workshop: Dotační možnosti především pro výrobní firmy

27.02.2018 - Rádi bychom Vás pozvali na dotační workshop na téma "Dotační možnosti především pro výrobní firmy". Na tomto workshopu budou prezentována: Školící střediska - výstavba/rekonstrukce školících center a pořízení vybavení; Nemovitosti - zvýhodněný úvěr na pořízení a rekonstrukce brownfieldů; Aplikace/Inovace - realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje; Potenciál - založení středisek... přečíst celé..