Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Horizont 2020 - Evropský nástroj pro vysoce inovativní projekty

Horizont 2020 - Evropský nástroj pro vysoce inovativní projekty

12.01.2018 - Máte ambiciózní, možná až riskantní podnikatelský nápad, jehož realizace by však zatřásla světem? Nedaří se Vám zajistit finanční prostředky, díky nimž byste mohli zpracovat důkladný byznys model a následně Váš produkt či službu uvést na trh? Díky evropskému programu HORIZONT 2020 můžete využít nástroje Inovace v malých a středních podnicích a konkrétně výzvy SME Instrument, jejímž jasným cílem... přečíst celé..

Program Inovační vouchery III

Program Inovační vouchery III

11.01.2018 - Již třetí výzva programu zaměřeného na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. V praxi lze realizovat takovou službu, na kterou Váš podnik nemá kapacitu či vybavení, a tato služba zajistí inovaci Vašeho stávajícího produktu. Pro tento program je... přečíst celé..

Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva II

Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva II

04.01.2018 - Druhé kolo výzvy na podporu opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energií prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace pro vlastní spotřebu bylo vyhlášeno. Výzva poběží do 30. 4. 2018 a je určena jak malým, tak středním a velkým podnikům, které mezi sebe rozdělí 2 mld. Kč. Minimální dotace je vyčíslena na 300 tisíc Kč, maximální pak 100 mil. Kč. Kdo může žádat o... přečíst celé..

Vyhlášena 3. výzva programu Marketing

Vyhlášena 3. výzva programu Marketing

03.01.2018 - Již 15. ledna bude otevřen příjem žádostí v rámci 3. výzvy programu Marketing, jehož cílem je usnadnit malým a středním podnikům vstup na zahraniční trhy. Předpokládaná alokace programu je vyčíslena na 370 mil. Kč. Kdo může o dotaci zažádat? malí a střední podnikatelé; Podporovanými aktivitami jsou: usnadnění vstupu malých a středních podnikatelů na zahraniční trhy skrze účast na... přečíst celé..

PF 2018

PF 2018

19.12.2017 - Srdečně děkujeme Vám, všem našim klientům, se kterými jsme v právě končícím roce spolupracovali a věříme, že v roce 2018 budeme na těchto základech dále stavět a pokračovat v budování přátelských vztahů. Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018 Vám přeje tým Czech Cool Trade!. přečíst celé..

Technologie - Výzva VII

Technologie - Výzva VII

07.12.2017 - Již sedmá výzva oblíbeného dotačního titulu Technologie se tentokrát zaměřuje na posilování konkurence malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Dotace je poskytována do 45 % způsobilých výdajů ve výši 1 - 20 mil. Kč a může být poskytnuta na pořízení nových strojů, technologického zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní... přečíst celé..

Technologie - Výzva VI (pro začínající podniky)

Technologie - Výzva VI (pro začínající podniky)

07.12.2017 - Byla vyhlášena dotační výzva Technologie pro začínající podniky s podnikatelskou historií max. 3 roky. V rámci této výzvy lze získat až 45% příspěvek na pořízení strojů, nářadí, zařízení a provozních souborů, HW vybavení včetně souvisejícího SW nebo pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení. Dotace je poskytována ve výši 100 tis. až 225 tis. Kč. V případě, že Vás... přečíst celé..

Zaručená mzda roste - získejte část mzdových nákladů zpět

Zaručená mzda roste - získejte část mzdových nákladů zpět

05.12.2017 - Od ledna 2018 vstoupí v platnost novela nařízení vlády vztahující s k nárůstu minimální i zaručené mzdy. Růst mezd by měl pokrýt růst životních nákladů zaměstnanců. Jaká bude úroveň zaručené mzdy v roce 2018 Vám přiblíží následující tabulka: Skupina prací Rok 2017 Rok 2018 Změna 2017/2018 1. 11.000 Kč 12.200 Kč 1.200 Kč 2. 12.200 Kč 13.500 Kč 1.300 Kč 3. 13.400 Kč... přečíst celé..

Firemní semináře v rámci Akademie osobního a obchodního rozvoje

Firemní semináře v rámci Akademie osobního a obchodního rozvoje

05.12.2017 - Pro rok 2018 pro Vás spouštíme novinku v rámci Akademie osobního a obchodního rozvoje. Nyní máte šanci rezervovat si vybraný seminář pouze pro svou společnost. Nabízené semináře lze uskutečnit dle Vašich přání, v domluvený termín a na základě firemních cenových balíčků. Pro více informací volejte na telefonní číslo + 420 605 776 722 nebo napište na kovalsky@cct.cz. Podívejte se na vše, co... přečíst celé..

Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

30.11.2017 - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu vztahující se k Age managementu. Tato výzva se zaměřuje na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a dále na zvýšení adaptability starších pracovníků. Příjímání žádostí probíhá do 29. 3. 2018 do 12:00 hod Výše dotace: Lze získat až 85 %... přečíst celé..