Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Program Nemovitosti pro území olomoucké aglomerace

Program Nemovitosti pro území olomoucké aglomerace

24.05.2018 - Aktuálně byla vyhlášena 36. výzva OP PIK k předkládání projektových záměrů v rámci Nemovitosti. Cílem této výzvy je revitalizace brownfieldů na území ITI Olomoucké aglomerace. Kdo může žádat o podporu? Malý nebo střední podnik, jež je oprávněn k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti; Podnik, jež má ke dni podání žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě... přečíst celé..

Financování sportovních akcí v MSK v roce 2018

Financování sportovních akcí v MSK v roce 2018

24.05.2018 - Cílem projektu je pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích. Kdo může žádat o podporu? Právnické osoby, které zajišťují v roce 2018 na území Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí. Sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují... přečíst celé..

Začátek roku 2018 pohledem podnikatelského klubu Czech Cool Trade

Začátek roku 2018 pohledem podnikatelského klubu Czech Cool Trade

11.05.2018 - Pro členy podnikatelského klubu Czech Cool Trade a všechny zájemce o členství bylo na první čtvrtletí roku 2018 připraveno několik akcí, na kterých prezentovali svou činnost, navazovali nové obchodní kontakty či domlouvali obchodní spolupráci. Celé čtvrtletí vyvrcholilo zahájením činnost podnikatelského klubu v Brně! Konaly se tyto akce: 5. 1. 2018 – Novoroční bowling; 17. 1. 2018 -... přečíst celé..

Možnost financování pořízení nemovitosti, její rekonstrukce a mnoho dalšího

Možnost financování pořízení nemovitosti, její rekonstrukce a mnoho dalšího

11.05.2018 - Českomoravská a rozvojová záruční banka od května nově nabízí malým a středním podnikům v rámci programu Expanze možnost financování pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukci! Program Expanze nabízí bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 - 45 mil. Kč. Zvýhodněné úvěry mají až sedmiletou splatnost, navíc žadatelé pocházející ze zvýhodněných regionů můžou čerpat... přečíst celé..

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

03.05.2018 - Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení v oblasti kultury a umění pro rok 2019. Cílem je podpora činnosti uměleckých a kulturních subjektů v souladu s Koncepcí kulturní politiky hl. m. Prahy na léta 2017 - 2021. Příjem žádostí je otevřen do 13. 6. 2018 do 18:00. Kdo může žádat o podporu? Grantový systém je otevřen všem subjektům bez ohledu na právní formu své existence s... přečíst celé..

Podpora kulturních a přírodních atraktivit v rámci spolupráce ČR a Polska

Podpora kulturních a přírodních atraktivit v rámci spolupráce ČR a Polska

27.04.2018 - V rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Polska byla vyhlášena individuální výzva z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Cílem je zvýšení návštěvnosti regionu skrze vyššího využíti potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Kdo může žádat o podporu? Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; Nestátní neziskové... přečíst celé..

Záruky pro mladé: Co můžete získat?

Záruky pro mladé: Co můžete získat?

11.04.2018 - Projekt Záruky pro mladé je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny do 29 let věku a to zejména prostřednictvím realizací odborných praxí a krátkodobých pracovních příležitostí přímo u zaměstnavatelů. Jejich absolvováním získají tyto osoby pracovní zkušenosti a rozvinou teoretické znalosti získané studiem. Aktuálně došlo k prodloužení projektu v MSK do 31. 12. 2020. Program v... přečíst celé..

Projekt Cesta pro mladé byl ukončen

Projekt Cesta pro mladé byl ukončen

09.04.2018 - Projekt stáží "Cesta pro mladé" byl rozhodnutí resortní rady MPSV zrušen. V návaznosti na toto rozhodnutí již není možné se do projektu zařadit. Aktuálně realizované kurzy budou ukončovány k 20. 5. 2018 a proplaceny nejpozději do 30. 6. 2018. Chcete pracovat s mladými a talentovanými lidmi? Zkuste projekt Záruky pro mladé, které byl nedávno prodloužen do 31. 12. 2020. V případě zájmu nás... přečíst celé..

Konec roku 2017 pohledem podnikatelského klubu Czech Cool Trade

Konec roku 2017 pohledem podnikatelského klubu Czech Cool Trade

03.04.2018 - Pro členy podnikatelského klubu Czech Cool Trade bylo na poslední čtvrtletí roku 2017 připraveno několik akcí, na kterých prezentovali svou činnost, navazovali nové obchodní kontakty či domlouvali obchodní spolupráci. Akcí podnikatelského klubu se mohou účastnit také zájemci o členství. Konaly se tyto akce: 10. a 11. 10. 2017 - Obchodní obědy v Ostravě; 26. 10. 2017 – Obchodní oběd v Praze;... přečíst celé..

Sociální bydlení II - Výzva vyhlášena

Sociální bydlení II - Výzva vyhlášena

12.03.2018 - V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla vyhlášena již druhá výzva na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení - Sociální bydlení II. Kdo může žádat o podporu? Obce Církve Nestátní neziskové organizace Církevní organizace Podporované aktivity: Cílem je pořízení bytů,... přečíst celé..