Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Vyhlášena 2. veřejná soutěž programu TREND

Vyhlášena 2. veřejná soutěž programu TREND

06.12.2019 - Technologická agentura ČR vyhlásila další veřejnou soutěž určenou k podpoře projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje, tentokráte v rámci Podprogramu 2 "Nováčci". Oprávněný žadatel: Hlavním žadatelem je právnická osoba či fyzická osoba podnikající, která projekt podává v konsorciu s výzkumnou organizací Hlavní žadatel dokládá, že v posledních pěti letech nečerpal podporu na... přečíst celé..

Elektromobilita byla vyhlášena

Elektromobilita byla vyhlášena

03.12.2019 - 2. 12. 2019 byla vyhlášena oblíbená výzva Elektromobilita. Co to pro zájemce o pořízení elektromobilu znamená? Příjemci dotace: Malé, střední a velké podniky Vybrané způsobilé výdaje: Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily a také pořízení elektromobilů BEV (čistě elektrický pohon) a EREV (elektrický... přečíst celé..

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců !! - důležitá změna

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců !! - důležitá změna

26.11.2019 - Firmami oblíbený a vyhledávaný program určený k podpoře odborného vzdělávání zaměstnanců doznal důležité změny. Nově je možné realizovat vzdělávací aktivitu až do září 2020. I tak doporučujeme všem zájemcům o vzdělávání neotálet, alokace není bezedná. Oprávněný žadatel: zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty; OSVČ bez zaměstnanců; nestátní neziskové organizace Typy podpory: na vzdělávání či... přečíst celé..

Financování inovativních projektů v Praze

Financování inovativních projektů v Praze

22.11.2019 - Program INFIN vyhlášený Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a nabízí malým a středním podnikatelům zvýhodněné bezúročné úvěry na financování inovativních podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy. Oprávněný žadatel: Drobný, malý nebo střední podnikatel podnikajícím či zahajujícím podnikání od první komerční činnosti neuplynulo více než 7 let má... přečíst celé..

Infrastruktura v cestovním ruchu byla vyhlášena

Infrastruktura v cestovním ruchu byla vyhlášena

20.11.2019 - Program cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity. Oprávněný žadatel: podnikatelské subjekty Podporované oblasti: Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,... přečíst celé..

Podpora kulturních akcí v MSK

Podpora kulturních akcí v MSK

01.11.2019 - Cílem Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020 je podpora subjektů v rámci MSK realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, uměleckých řemesel a výtvarného umění). Oprávněný... přečíst celé..

Elektromobilita je za dveřmi

Elektromobilita je za dveřmi

17.10.2019 - V prosinci letošního roku bude opět vyhlášena oblíbená výzva Elektromobilita. Co to pro žadatele znamená? Příjemci dotace: Malé, střední a velké podniky Vybrané způsobilé výdaje: Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily a také pořízení elektromobilů v těchto kategoriích: L6e a L7e... přečíst celé..

Technologie vyhlášeny!

Technologie vyhlášeny!

25.07.2019 - Od 23. 9. 2019 budou moci podnikatelé podávat své žádosti v rámci vyhlášené výzvy Technologie. Co vám tato výzva přináší a pro koho je určena? Příjemci dotace: Malé a střední podniky Vybrané způsobilé výdaje: V rámci dlohodobého hmotného majetku Výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, HW, výdaje na dodávky sloužící k instalaci... přečíst celé..

Úspory energií se blíží!

Úspory energií se blíží!

12.06.2019 - Začátkem července bude vyhlášena výzva zaměřená na úsporu energií, jejímž cílem je podpora opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti Vašeho podnikání. Alokace peněžních prostředků pro tuto výzvu je aktuálně plánována na 4.000.000.000 Kč. Dle aktuálních informací bude výzva ještě vstřícnější vůči žadatelům včetně těch v oblasti cestovního ruchu! Příjemci dotace:... přečíst celé..

Energetické úspory veřejných budov jsou zpět!

Energetické úspory veřejných budov jsou zpět!

03.06.2019 - V následujících měsících bude bude možné podávat žádosti do výzvy č. 121 zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách s využitím obnovitelných zdrojů energie. Příjem žádostí: do 3. 2. 2020 Způsobilé aktivity: zateplení obvodového pláště budovy; renovace i výměna otvorových výplní; realizace systémů využívajících odpadní teplo; výměna zdroje tepla pro vytápění či chlazení;... přečíst celé..