Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Vánoční setkání členů klubu Czech Cool Trade

Vánoční setkání členů klubu Czech Cool Trade

14.01.2014 - V prosinci 2013 se uskutečnila obchodní večeře pro členy klubu Czech Cool Trade. Po neformálním přivítání a připití si sektem, měli zástupci členů klubu možnost představit svou společnost a aktuální nabídku produktů, služeb nebo projektů. Následoval brainstorming nad aktuálními otázkami, projekty a nabídkami členů. Hosté si navzájem vyměnili kontakty a na místě navrhovali... přečíst celé..

Slavnostní otevření ostravské pobočky

Slavnostní otevření ostravské pobočky

14.01.2014 - Společnost Czech Cool Trade v prosinci roku 2013 otevřela v Ostravě svou pobočku. Pobočka se nachází v ostravském městském obvodě Svinov, na ulici Bílovécké, v prostorách vily, bývalé pobočky České spořitelny. Czech Cool Trade s.r.o. se specializuje na podnikové poradenství. Poskytuje poradenství v získávání Evropských fondů, personálních službách, podnikovém public relations, vzdělávání a event... přečíst celé..

PF 2014

PF 2014

31.12.2013 - Děkujeme Vám za přízeň v roce 2013 a přejeme úspěch i pohodu v roce 2014. Tým společnosti Czech Cool Trade přečíst celé..

Program ICT a strategické služby

Program ICT a strategické služby

06.11.2013 - Program je určen pro ty firmy, které se chystají rozšiřovat nabídku informačních a komunikačních služeb, potřebují získat finanční a lidské zdroje pro svůj rozvoj nebo plánuje investici do technologické infrastruktury Cílem programu ICT a strategické služby je vybudování nebo rozšíření center nabízející IT služby nebo jiné podporované činnosti jako sdílené služby, budování datových center, příp.... přečíst celé..

Program ROZVOJ

Program ROZVOJ

06.11.2013 - Program Rozvoj je určen pro firmy, které se chystají zmodernizovat vybavení či rozšířit své technologické vybavení. Cílem programu je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti a posílit tím jejich pozici na trhu. Harmonogram Příjem Registračních žádostí: 4. 11. 2013 – 16. 12. 2013 Příjem Plných žádostí: 4. 11. 2013 – 20. 1.... přečíst celé..

Program INOVACE

Program INOVACE

06.11.2013 - Program INOVACE je určen pro firmy, které se chystají rozšiřovat nabídku informačních a komunikačních služeb, potřebují získat finanční a lidské zdroje pro svůj rozvoj nebo plánují investici do technologické infrastruktury. Cíl programu je zvýšení inovačního potencionálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných... přečíst celé..

NOVÉ VÝZVY PROGRAMŮ INOVACE, ROZVOJ A ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

NOVÉ VÝZVY PROGRAMŮ INOVACE, ROZVOJ A ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

31.10.2013 - Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolní další finanční prostředky na podporu podnikání a tak budou mít české firmy k dispozici dalších 6 miliard Kč. Otevření cílených výzev operačních programů pro Moravskoslezský a Ústecký kraj je jedním z protikrizových opatření vlády pro řešení situace ve strukturálně postižených regionech. Cílem tohoto opatření je zlepšení konkurenceschopnosti firem, podpora... přečíst celé..

„Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 – 2014“

„Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 – 2014“

25.10.2013 - Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Doba realizace: 3. 6. 2013 – 28. 11. 2014 Rozpočet: 151.200.000 Kč Princip a přínos projektu Projekt podporuje oborové prezentace prostřednictvím společné účasti společností na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí. Součástí... přečíst celé..

PROGRAM EKO-ENERGIE

PROGRAM EKO-ENERGIE

14.10.2013 - Cílem výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. Termín předpokládaného vyhlášení výzvy by se mělo konat v říjnu 2013. Příjemci dotace jsou podnikatelské subjekty a to jak malé, střední, tak i velké podniky. Mezi podporované aktivity lze zařadit modernizaci... přečíst celé..

START DO PODNIKÁNÍ OSVČ

START DO PODNIKÁNÍ OSVČ

28.08.2013 - Poradenství při získávání příspěvku při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatně výdělečně činnou Krajské pobočky Úřadů práce ČR v současné době poskytuje příspěvek uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodli samostatně podnikat. Příspěvek je poskytován jako částečná úhrada nákladů souvisejících se zřízením společensky účelného pracovního místa, kterého OSVČ zaměstná. Jedná se rovněž o... přečíst celé..