Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

Studujte MBA s námi

Studujte MBA s námi

07.01.2020 - Od 6. března 2020 bude probíhat další ročník studia MBA. V rámci dvousemestrálního studia se můžete věnovat svému vlastnímu projektu směřujícímu k růstu Vaší společnosti a získát cenné rady od zkušených lektorů i ostatních spolužáků k dosažení Vámi požadovaného výsledku. Výhody MBA studia s CCT: know-how od lektorů konzultace podnikatelské problematiky s kolegy z řad majitelů firem a vrcholového... přečíst celé..

Příměstské/pobytové tábory se blíží

Příměstské/pobytové tábory se blíží

07.01.2020 - V průběhu ledna budou moci žadatelé podávat své žádosti do výzvy Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školení vyučování mimo hl. město Prahu, kterou financuje Evropský sociální fond. V tomto programovacím období se patrně jedná o poslední šanci, jak získat příspěvek např. na realizaci oblíbených příměstských táborů nebo pobytových táborů Příjemci dotace:... přečíst celé..

Vyhlášení výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Vyhlášení výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

17.12.2019 - Od 13. ledna 2020 budou moci žadatelé podávat své žádosti do vyhlášené výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Příjemci dotace: Malé, střední a velké podniky Způsobilé výdaje: Způsobilými výdaji jsou výdaje na instalaci fotovoltaických systémů bez nebo včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku Výše podpory: Malý podnik - 80 % ze... přečíst celé..

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji - začínající firmy

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji - začínající firmy

11.12.2019 - Až do 10. ledna 2020 bude možné podávat žádosti v rámci výzvy Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020. Jednou z podpořitelých oblastí je podpora začínajících firem. Příjemci dotace: Právnická osoba či podnikající fyzická osoba se sídlem na území Moravskoslezského kraje naplňující definici malého a středního podniku s maximální historií v délce 2 let Vybrané uznatelné náklady: osobní... přečíst celé..

Vyhlášena 2. veřejná soutěž programu TREND

Vyhlášena 2. veřejná soutěž programu TREND

06.12.2019 - Technologická agentura ČR vyhlásila další veřejnou soutěž určenou k podpoře projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje, tentokráte v rámci Podprogramu 2 "Nováčci". Oprávněný žadatel: Hlavním žadatelem je právnická osoba či fyzická osoba podnikající, která projekt podává v konsorciu s výzkumnou organizací Hlavní žadatel dokládá, že v posledních pěti letech nečerpal podporu na... přečíst celé..

Elektromobilita byla vyhlášena

Elektromobilita byla vyhlášena

03.12.2019 - 2. 12. 2019 byla vyhlášena oblíbená výzva Elektromobilita. Co to pro zájemce o pořízení elektromobilu znamená? Příjemci dotace: Malé, střední a velké podniky Vybrané způsobilé výdaje: Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily a také pořízení elektromobilů BEV (čistě elektrický pohon) a EREV (elektrický... přečíst celé..

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců !! - důležitá změna

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců !! - důležitá změna

26.11.2019 - Firmami oblíbený a vyhledávaný program určený k podpoře odborného vzdělávání zaměstnanců doznal důležité změny. Nově je možné realizovat vzdělávací aktivitu až do září 2020. I tak doporučujeme všem zájemcům o vzdělávání neotálet, alokace není bezedná. Oprávněný žadatel: zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty; OSVČ bez zaměstnanců; nestátní neziskové organizace Typy podpory: na vzdělávání či... přečíst celé..

Financování inovativních projektů v Praze

Financování inovativních projektů v Praze

22.11.2019 - Program INFIN vyhlášený Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a nabízí malým a středním podnikatelům zvýhodněné bezúročné úvěry na financování inovativních podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy. Oprávněný žadatel: Drobný, malý nebo střední podnikatel podnikajícím či zahajujícím podnikání od první komerční činnosti neuplynulo více než 7 let má... přečíst celé..

Infrastruktura v cestovním ruchu byla vyhlášena

Infrastruktura v cestovním ruchu byla vyhlášena

20.11.2019 - Program cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity. Oprávněný žadatel: podnikatelské subjekty Podporované oblasti: Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,... přečíst celé..

Podpora kulturních akcí v MSK

Podpora kulturních akcí v MSK

01.11.2019 - Cílem Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020 je podpora subjektů v rámci MSK realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, uměleckých řemesel a výtvarného umění). Oprávněný... přečíst celé..