Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky

Novinky

COVID - NÁJEMNÉ

COVID - NÁJEMNÉ

09.07.2020 - Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Oprávněný žadatel: Je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání... přečíst celé..

COVID - SPORT

COVID - SPORT

09.07.2020 - Od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 mohou sportovní organizace požádat o příspěvek na provoz sportovních zařízení, organizaci sportovních akcí či nájem sportovního zařízení. Oprávněný žadatel: právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu Oprávěné formy žadatele: spolek podle zákona č.... přečíst celé..

Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021

Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021

09.07.2020 - Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu. Oblasti podpory: Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů – sportovci registrovaní ve sportovních svazech. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů – sportovci neregistrovaní ve sportovních svazech. Podpora akreditovaných sportovních... přečíst celé..

Další Úspory energie se blíží!

Další Úspory energie se blíží!

28.05.2020 - Sice je ještě nyní možné podat žádosti do současné výzvy Úspory energie, ale i tak v druhé polovině roku 2020 bude vyhlášena další výzva zaměřená na podporu opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti vašeho podnikání. Alokace peněžních prostředků pro tuto výzvu je aktuálně plánována na 2 mld Kč. Na nějakou dobu se bude jednat o poslední šanci na zisk dotace z tohoto... přečíst celé..

Nemovitosti v cestovním ruchu budou mít další výzvu

Nemovitosti v cestovním ruchu budou mít další výzvu

21.05.2020 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ladí poslední detaily k další výzvě Nemovitosti v cestovním ruchu pro malé a střední podniky. Oprávnění žadatelé: malé a střední podniky z oblasti cestovního ruchu žadatel musí být vlastníkem nemovitosti Výše podpory: výše dotace od 1 do 100 mil. Kč pro malé podniky je míra podpory nastavena na max. 45 % způsobilých výdajů pro střední podniky je míra podpory... přečíst celé..

Inovační vouchery jen do 30. 6. 2020

Inovační vouchery jen do 30. 6. 2020

14.05.2020 - V rámci výzvy Inovační vouchery, která cílí je zvýšení spolupráce mezi podnikateli a výzkumnou sférou, je žadatelům z řad podnikatelských subjektů umožněno pořídit poradenské, expertní a podpůrné služby, na které sami nemají dostatečnou kapacitu, přímo od preferované výzkumné organizace bez nutnosti realizace výběrového řízení. Lze tedy poptat zkoušky, rozbory, měření, analýzy, návrhy... přečíst celé..

COVID III je tady!

COVID III je tady!

13.05.2020 - Pro OSVČ a podniky včetně těch pražských se naskytla další možnost získání financí skrze program zvýhodněných úvěrů COVID III. V rámci programu lze získat záruku na úvěr poskytnutý komerční bankou. Oprávnění žadatelé: OSVČ a podniky do 500 zaměstnanců Výše podpory: Míra záruky až 90 % u podniků do 250 zaměstnanců Míra záruky až 80 % u podniků do 500 zaměstnanců Maximální výše úvěru je 50... přečíst celé..

Program rozvoje venkova spustí již v pořadí 10. kolo příjmu žádostí

Program rozvoje venkova spustí již v pořadí 10. kolo příjmu žádostí

06.05.2020 - V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti těchto sektorů. Oprávnění žadatelé: výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu výrobce krmiv Výše podpory: celková alokace 3,4 mld. Kč alokace v rámci operace Investice do zemědělských podniků je stanovena na 1,8 mld Kč alokace v rámci... přečíst celé..

Program TREND

Program TREND

23.04.2020 - Miliarda korun je připravena ve třetí veřejné soutěži programu TREND, který byl vyhlášen 29. 4. 2020 se zaměřením na technologické lídry. Přinášíme Vám základní informace. Oprávnění žadatelé: výzkumná organizace; podnik. Výše podpory: maximální výše podpory na jeden projekt: 40mil. Kč; maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 % způsobilých výdajů ​Termíny: ... přečíst celé..

Program DOPRAVA 2020+

Program DOPRAVA 2020+

23.04.2020 - Druhá veřejná soutěž v rámci programu Technologické agentury ČR byla vyhlášena. Zaměřuje se na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy. Oprávnění žadatelé: výzkumná organizace; podnik; organizační složka státu; územní samosprávný celek; neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace. Výše podpory: maximální výše... přečíst celé..