Novinky

 • COVID - NÁJEMNÉCOVID - NÁJEMNÉ
  09.07.2020

  Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít...

 • COVID - SPORTCOVID - SPORT
  09.07.2020

  Od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 mohou sportovní organizace požádat o příspěvek na provoz sportovních zařízení, organizaci...

 • Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021
  09.07.2020

  Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu....

 • Další Úspory energie se blíží!Další Úspory energie se blíží!
  28.05.2020

  Sice je ještě nyní možné podat žádosti do současné výzvy Úspory energie, ale i tak v druhé polovině roku 2020 bude...

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Výzva Technologie pro začínající podniky byla vyhlášena

Výzva Technologie pro začínající podniky byla vyhlášena

18.02.2020

Výzva Technologie pro začínající podniky byla vyhlášena

Byla vyhlášena výzva Technologie pro začínající podniky, která si klade za cíl podpořit podnikatelské záměry nových malých podniků.

Kdo může dotaci čerpat?

 • Podnikatelské subjekty spadající do kategorie „malý podnik“, které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018.
 • Podporovány budou podnikatelské subjekty zpracovatelského průmyslu, těžby a dobývání, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, informačních a komunikačních činností a profesních/vědeckých/technických činností.

Na jakou aktivitu můžete dotaci získat?

Pořízení nových strojů, technologického zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na obnovu stávajícího strojního zařízení.

Dlouhodobý hmotný majetek

Např. CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, profilovací linka včetně montáže, technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně, nářadí, stříkací pistole, 3D měřící stroj, servery, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch router, patch panely apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení pořízené v rámci projektu
Např. Software k nově pořizovaným PC, MS Office, PDF Creator apod., CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně CRM, licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how apod.

Výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč.
 • Míra podpory činí 45 % ze způsobilých výdajů.

Harmonogram:

 • Jedná se o tzv. průběžnou výzvu s příjmem žádostí od 9. 3. 2020 do 25. 5. 2020. Doporučujeme podat žádost co nejdříve.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při vypracování podnikatelského záměru 
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Administrativní podpora v realizační fázi projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Využijte tuto jedinečnou příležitost a přispějte k rozvoji svého podnikání. V případě zájmu kontaktujte vedoucího projektového týmu Bc. Miroslava Przeczka, +420 734 150 330, przeczek@cct.cz

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Podporujeme rozvoj vaší firmy!