Novinky

 • COVID - NÁJEMNÉCOVID - NÁJEMNÉ
  09.07.2020

  Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít...

 • COVID - SPORTCOVID - SPORT
  09.07.2020

  Od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 mohou sportovní organizace požádat o příspěvek na provoz sportovních zařízení, organizaci...

 • Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021
  09.07.2020

  Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu....

 • Další Úspory energie se blíží!Další Úspory energie se blíží!
  28.05.2020

  Sice je ještě nyní možné podat žádosti do současné výzvy Úspory energie, ale i tak v druhé polovině roku 2020 bude...

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Vyhlášení výzvy Technologie IX

Vyhlášení výzvy Technologie IX

10.12.2018

Vyhlášení výzvy Technologie IX

Jaká je cílová skupina?

 • Podnikatelské subjekty spadající do kategorie „malý a střední podnik“. Tyto podnikatelské subjekty mohou své záměry předkládat od 11. 3. 2019 do 13. 6. 2019.
 • Podporovány budou podnikatelské subjekty zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a profesních/vědeckých/technických činností.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií
  autonomní obousměrnou komunikací.

Co lze z dotace financovat?

Dlouhodobý hmotný majetek

Náklady na výrobní a nevýrobní technologie (technologie podpůrná k výrobní technologii, ale neprovádí změnu
zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:

 • zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.
 • diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí souvisejících s výrobní oblastí
 • infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat
 • technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.

Příklady:

 • 3D měřící přístroj
 • robotické a manipulační prostředky vybavené obousměrnou komunikací
 • servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, patch panely apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek

 • Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení pořízené v rámci projektu
 • např. Software k nově pořizovaným PC, MS Office, PDF Creator apod., CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně CRM, Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how, Další specifický SW nutný pro optimální fungování projektu apod.

Jaká je výše podpory?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč. Míra podpory činí
45 % ze způsobilých výdajů u malých podniků a 35 % způsobilých výdajů u středních podniků.

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní
technologie.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Kompletní zpracování žádosti a odborné poradenství od začátku až do konce.
 • Poradenství během doby udržitelnosti.
 • Asistence při zpracování zadávací dokumentace.

Pokud Vás tato možnost oslovila, neváhejte se obrátit na vedoucího projektového týmu Miroslava Przeczka - 734 150 330, przeczek@cct.cz.

Monitoring této i mnoha dalších dotačních výzev garantujeme všem členům Czech Cool Trade podnikatelského klubu!