Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

03.05.2018

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení v oblasti kultury a umění pro rok 2019. Cílem je podpora činnosti uměleckých a kulturních subjektů v souladu s Koncepcí kulturní politiky hl. m. Prahy na léta 2017 - 2021. 

Příjem žádostí je otevřen do 13. 6. 2018 do 18:00

Kdo může žádat o podporu?

 • Grantový systém je otevřen všem subjektům bez ohledu na právní formu své existence s výjimkou organizačních složek státu, územních samosprávných celků a fyzických osob bez živnostenského oprávnění
 • Žadatel však musí být pořadatelem veřejných kulturních akcí/produkcí, provozovatelem kulturního zařízení, vydavatelem literárních děl nebo realizátorem filmových děl

Podporované obory:

 • divadlo
 • hudba
 • tanec a nonverbální umění, nový cirkus
 • výtvarné umění, fotografie, nová média
 • literatura
 • audiovize
 • nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty

Forma příspěvku:

 • Jednoleté granty - financování celoroční činnosti v roce 2019
 • Víceleté granty - podpora kontinuální víceleté činnosti pro léta 2020 - 2023

Výše podpory:

 • Granty jsou poskytovány až do výše 70 % způsobilých nákladů projektu/činnosti

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Konzultace s jednotlivými úřady.

Zajímají Vás i jiné dotace pro podnikatele? Rádi Vám pomůžeme.