Novinky

 • COVID - NÁJEMNÉCOVID - NÁJEMNÉ
  09.07.2020

  Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít...

 • COVID - SPORTCOVID - SPORT
  09.07.2020

  Od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 mohou sportovní organizace požádat o příspěvek na provoz sportovních zařízení, organizaci...

 • Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021
  09.07.2020

  Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu....

 • Další Úspory energie se blíží!Další Úspory energie se blíží!
  28.05.2020

  Sice je ještě nyní možné podat žádosti do současné výzvy Úspory energie, ale i tak v druhé polovině roku 2020 bude...

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Vyhlášena 2. veřejná soutěž programu TREND

Vyhlášena 2. veřejná soutěž programu TREND

06.12.2019

Vyhlášena 2. veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura ČR vyhlásila další veřejnou soutěž určenou k podpoře projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje, tentokráte v rámci Podprogramu 2 "Nováčci".

Oprávněný žadatel:

 • Hlavním žadatelem je právnická osoba či fyzická osoba podnikající, která projekt podává v konsorciu s výzkumnou organizací
 • Hlavní žadatel dokládá, že v posledních pěti letech nečerpal podporu na výzkum a vývoj (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč

Vybrané způsobilé výdaje:

V tomto podprogramu nepatří mezi uznatelné náklady investice. Podporovány jsou:

 • Osobní náklady
 • Náklady na subdodávky
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady

Výše podpory:

 • Maximální částka podpory na jeden projekt je 20 mil. Kč
 • Intenzita podpory je až 80 % celkových uznatelných nákladů 

Očekávané výstupy projektu:

Realizací projektu je třeba dosáhnout alespoň jednoho z následujících výstupů:

 • Průmyslový vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Software
 • Poloprovoz
 • Ověřená technologie

Příjem žádostí:

Lhůta pro podávání žádostí běží od 5. 12. 2019 do 5. 2. 2020

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh
 • Pomoc při výběru výzkumné organizace jako člena konsorcia
 • Zajištění průběžných a závěrečných zpráv

Chcete využít dotaci na podporu výzkum a vývoje? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Neváhejte a kontaktujte Mgr. Jana Vajdu, 734 150 331, vajda@cct.cz

Chcete využívat i dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Podporujeme rozvoj vaší firmy!