Novinky

 • COVID - NÁJEMNÉCOVID - NÁJEMNÉ
  09.07.2020

  Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít...

 • COVID - SPORTCOVID - SPORT
  09.07.2020

  Od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 mohou sportovní organizace požádat o příspěvek na provoz sportovních zařízení, organizaci...

 • Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021
  09.07.2020

  Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu....

 • Další Úspory energie se blíží!Další Úspory energie se blíží!
  28.05.2020

  Sice je ještě nyní možné podat žádosti do současné výzvy Úspory energie, ale i tak v druhé polovině roku 2020 bude...

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Úspory energie IV - vyhlášeno

Úspory energie IV - vyhlášeno

04.07.2018

Úspory energie IV - vyhlášeno

Začátkem července bylo vyhlášeno čtvrté kolo dotační výzvy Úspory energie. Cílem této dotační výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Alokace pro tuto výzvu činí 6 000 000 000 Kč.  

Příjemce dotace:

 • Žadatelem/příjemcem může být malý, střední i velký podnik
 • Jediná nepodporovaná právní forma je společnost s ručením omezeným, kde je k podílu společníka vydán kmenový list 

Podporované aktivity:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny plynu, tepla, v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů;
 • Zavádění a regulace systémů měření a regulace;
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spořebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti;
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů;
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření, mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla);
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech;
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů;
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku;
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie;
 • Instalace akumulace elektrické energie.

Výše podpory projektu:

 • Minimální výše dotace je 300 tis. Kč a maximální výše dotace je 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR
 • Míra podpory pro malý podnik je 50 %, pro střední podnik 40 % a pro velký podnik 30 % způsobilých výdajů
 • Míra nákladů na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení se taktéž dělí podle velikosti podniku pro: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV

Harmonogram:

 • Příjem žádostí probíhá od 2. července 2018 do 29. dubna 2019.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování energetického posudku a projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Chcete využít dotací na úspory energií a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Neváhejte a kontaktujte nás u vedoucího projektového týmu Bc. Miroslava Przeczka na telefonu + 420 734 150 330 nebo emailu przeczek@cct.cz.

Podívejte se také na na podnikatelský klub Czech Cool Trade Club a poznejte výhody členství.