Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Technologie pro začínající podniky

Technologie pro začínající podniky

27.11.2018

Technologie pro začínající podniky

Byla vyhlášena výzva Technologie pro začínající podniky, která si klade za cíl podpořit podnikatelské záměry nových malých podniků.

Kdo se může zapojit?

 • Podnikatelské subjekty spadající do kategorie „malý podnik“, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017. Tyto podnikatelské subjekty můžou své záměry předkládat od 28. 1. 2019, nejpozději však do 28. 5. 2019.
 • Podporovány budou podnikatelské subjekty zpracovatelského průmyslu, těžby a dobývání, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, informačních a komunikačních činností a profesních/vědeckých/technických činností.

Podporované aktivity

 • Pořízení nových strojů, technologického zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na obnovu stávajícího strojního zařízení.
  • Dlouhodobý hmotný majetek
   • Např. CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, Profilovací linka včetně montáže, Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně, Nářadí, stříkací pistole, 3D měřící stroj, Servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch router, patch panely apod., Regálové systémy
  • Dlouhodobý nehmotný majetek
   • Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení pořízené v rámci projektu
   • Např. Software k nově pořizovaným PC, MS Office, PDF Creator apod., CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně CRM, Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how apod.

Co nelze financovat?

 • Splátky půjček a úvěrů, leasing, pojištění, bankovní poplatky, stavební práce, kancelářský nábytek a vybavení (pokud bezprostředně nepřispívá k naplnění cílů projektu), náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě, repasované stroje atd.

Výše podpory

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
 • Míra podpory činí 45 % ze způsobilých výdajů.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Kompletní zpracování žádosti a odborné poradenství od začátku až do konce projektu.
 • Poradenství během doby udržitelnosti.
 • Asistence při zpracování zadávací dokumentace

V případě zájmu kontaktujte projektového manažera Miroslava Przeczka, 734 150 330, przeczek@cct.cz

Podívejte se také na další dotace pro podnikatele.