Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Personální dotace – nástroje k nalezení pracovníků právě pro Vás

Personální dotace – nástroje k nalezení pracovníků právě pro Vás

01.11.2016

Personální dotace – nástroje k nalezení pracovníků právě pro Vás

Byla spuštěna nová verze oblíbeného programu stáží!!! Tentokrát nese název „Cesta k uplatnění na trhu práce". V rámci tohoto programu můžete získat mladé a nadané pracovníky. Jedná se o studenty posledních ročníků SŠ, VOŠ a VŠ. Je to výborný personální nástroj, který Vám umožňuje vyzkoušet si potenciální zaměstnance. Poskytovatel stáže musí disponovat mentorem, který plní požadavky na pozici, na kterou bude stážista přijat. Mentor také zodpovídá za vedení celé stáže a činnosti odváděné stážistou.

Druhým projektem v rámci stáží je „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“. Ten je zacílen na občany starší 18 let v evidenci Úřadu práce mimo absolventů, občany starší 50 let, lidi po mateřské/rodičovské dovolené, kteří se připravují na vstup na trh práce, a na osoby s nízkým vzděláním. Projektu se mohou zúčastnit také zaměstnané osoby, které jsou buď starší 50 let, nebo mají nízkou kvalifikaci. I zde musí poskytovatel stáže disponovat vhodným mentorem, který bude za stáž zodpovědný.

Výhody stáží

Pro stážistu:

 • získání potřebné praxe
 • proplácení nákladů na ubytování a cestovné
 • možnost získat u poskytovatele zaměstnání

Pro poskytovatele:

 • odzkoušení si pracovníka a jeho zapojení do práce
 • finanční odměna za poskytnutí stáže
 • možnost zaměstnání stážisty

Kromě stáží byly spuštěny programy orientované na trh práce. Prvním programem jsou „Záruky pro mladé“. Můžete zde získat dotaci na mzdy nových zaměstnanců až po dobu 12 měsíců. Výše příspěvku činí 15-18 tis. Kč měsíčně dle délky evidence uchazeče na Úřadě práce. Můžete čerpat i příspěvek na mentora až do výše 18 tis. Kč po dobu max. 4 měsíců. Uchazeč musí být evidován na ÚP minimálně 3 měsíce, má do 29 let (včetně) a nemá delší pracovní historii než 3 roky.

Druhý se nazývá „Rodina i práce“ a je zaměřen na pomoc uchazečům či zájemcům o zaměstnání, jež pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby blízké/závislé, s nalezením vhodného pracovního uplatnění při návratu na trh práce. Projekt je převážně orientován na klienty, kteří mají určité bariéry k zaměstnávání (pouze ranní směny, pružná pracovní doba, zkrácené úvazky, práce z domova a jiné). Výše příspěvku činí 13-24 tis. Kč měsíčně dle věku a evidence uchazeče na Úřadě práce. Příspěvek můžete čerpat až po dobu 12 měsíců.

Třetí program nese název „Příležitost dělá zaměstnance“ a zaměřuje se na pomoc uchazečům či zájemcům o zaměstnání ze sociálně znevýhodněného území. Výše příspěvku činí 13-24 tis. Kč měsíčně dle věku a evidence uchazeče na Úřadě práce. Příspěvek můžete čerpat až po dobu 12 měsíců. Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, které plní minimálně dvě z těchto charakteristik:

 • bydliště v sociálně vyloučené lokalitě;
 • nevhodné bydlení (ubytovna, azylový dům, atd.);
 • nezaměstnanost delší než 5 měsíců (u absolventů delší než 3 měsíce);
 • opakované sankční vyřazování z evidence ÚP (min. 2x za posledních 5 let);
 • maximálně základní vzdělání;
 • záznam v rejstříku trestů;
 • pobírání dávek v hmotné nouzi;
 • zadluženost (exekuce, spotřebitelské úvěry, atd.).

Projekty jsou již spuštěny. Proto neváhejte a hlaste se.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • administraci projektu od A do Z, tzn. po celou dobu jeho realizace
 • aktivní konzultace s poskytovatelem dotace - vy se o nic starat nemusíte!
 • poskytnutí odborného poradenství během realizace projektu
 • personální poradenství a pomoc s nalezením vhodného kandidáty

V případě zájmu se neváhejte na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme!