Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Rozvoj pracovních příležitostí

Rozvoj pracovních příležitostí

08.04.2014

Rozvoj pracovních příležitostí

Cílem programu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.

Kategorie příjemců podpory + základní podmínky:

 • účastníkem programu může být fyzická nebo právnická osoba s doložitelnou minimálně jednoletou aktivní podnikatelskou historií
 • projekt musí být realizován na území Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje
 • účastník programu musí prokázat kladný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2013
 • projektový záměr musí zajistit vznik minimálně 1 nového pracovního místa pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru
 • délka udržitelnosti nově vzniklého pracovního místa je stanovena na 3 roky

Způsobilé výdaje:

Pořízení, technické zhodnocení nebo modernizace hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s nimi souvisejícími, strojů, zařízení a informačních systémů.

Výše podpory

 • minimální výše dotace je stanovena na 100 tis. Kč za podmínky vytvoření a obsazení minimálně 1 pracovního místa
 • maximální výše dotace na vytvoření a obsazení minimálně jednoho pracovního místa je stanovena na 500 tis. Kč
 • maximální výše celkové dotace je stanovena dle pravidel podpory de minimis tedy na 200 tis. Euro

Výše podpory dle velikosti podniku

 • malý podnikl zaměstnávající méně než 50 osob --- 90%
 • střední podnik zaměstnávající méně než 250 osob --- 85%
 • velký podnik nad 250 zaměstnanců --- 70%

Žádosti musí být odevzdány do 15. května 2014.