Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi

První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi

09.02.2015

První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi

V úterý 3. února se uskutečnil první ročník Czech Cool Trade Fora v partnerství Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a společnosti Czech Cool Trade. Prostřednictvím diskusních panelů bylo řešeno téma Podnikatelské prostředí v České republice.

Během polodenního řízeného programu se k tématu postupně vyjadřovali zástupci podnikatelského, akademického a politického prostředí a také zástupci státní správy. Na závěr byla formulována doporučení ke zlepšení prostředí k podnikání v České republice. Tato doporučení byla následně zaslána všem poslancům České republiky a členům vlády.

Účastníci Fora jednoznačně určili, že největším problémem a deformací českého podnikatelského prostředí je korupce při zadávání veřejných zakázek a je žádoucí podporovat veškeré kroky v boji proti korupci. Kromě toho k příznivému podnikatelskému prostředí také nepřispívá orientace na vlastní prospěch bez ohledu na rozvoj regionu.

Poté se diskuse přesunula na téma Evropských dotací a jejich čerpání. Někteří účastníci hovořili kriticky o nadměrném administrativním zatížení České republiky oproti jiným státům Evropské unie. Bylo by vhodné snížit tuto zátěž prostřednictvím koordinace jednotlivých státních úřadů. Vedle toho je vhodné zvýšit důraz na dosažení cílů jednotlivých projektů.

Rozsáhlá debata byla vedena také na téma nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Účastníci konstatovali, že zvýšení minimální mzdy nevedlo ke zvýšení nezaměstnanosti. Zároveň však podotkli, že by tato hranice měla být ještě navýšena, aby došlo ke zvětšení rozdílu příjmu pracujícího oproti sociálním dávkám. Tím by byli dlouhodobě nezaměstnaní více motivováni pracovat.

Podnikatelé podotkli, že aby nestoupla nezaměstnanost absolventů škol, je potřeba klást důraz na získávání praxe již během studia. Toto potvrdili také akademici, ale podotkli, že pro studenty by mělo být stále primární studium. Měla by se navrhnout a následovat jednotná a dlouhodobě neměnná strategie vzdělávání.

„Všichni účastníci se shodli, že Forum splnilo svůj účel, upozornilo se na klíčové problémy podnikatelského prostředí a nadměrné administrativní zátěže v České republice. Jsme s výsledkem této akce spokojeni a určitě plánujeme v pořádání Fora pokračovat příští rok. Další ročník by se mohl konat pro změnu v Praze,“ shrnul přínosy celé události Mgr. Martin Kovalský, jednatel společnosti Czech Cool Trade.

 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi
 • První ročník Czech Cool Trade Fora úspěšně za námi