Novinky

 • COVID - NÁJEMNÉCOVID - NÁJEMNÉ
  09.07.2020

  Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít...

 • COVID - SPORTCOVID - SPORT
  09.07.2020

  Od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 mohou sportovní organizace požádat o příspěvek na provoz sportovních zařízení, organizaci...

 • Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021
  09.07.2020

  Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu....

 • Další Úspory energie se blíží!Další Úspory energie se blíží!
  28.05.2020

  Sice je ještě nyní možné podat žádosti do současné výzvy Úspory energie, ale i tak v druhé polovině roku 2020 bude...

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

20.02.2014

Program rozvoje venkova

 

Cíl opatření:

Podpora zakládání nových a rozvoje existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti – mikropodniků (Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků.)

Mikropodnik: definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. Euro

 • Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti
 • Různorodost venkovské ekonomiky
 • Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit

Vymezení podporovaných území

Projekt může být realizován pouze v obci do 2000 obyvatel na území České republiky.
 

Kategorie příjemců podpory + podmínky

 • Příjemci podpory mohou být fyzické a právnické osoby (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků.
 • Příjemci podpory zúženi pouze pro nezemědělské podnikatele
 • Podpora vymezena pouze na zpracovatelský průmysl (hutnický, strojírenský,chemický, dřevařský, textilní a tak dále)
 • Základní kritérium je vytvoření alespoň jednoho pracovního místa v rámci podpory

Způsobilé výdaje

 • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch
 • nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hw, sw
 • projektová a technická dokumentace, která je součástí pořízení investice

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč.

Maximální výše podpory

Region Výše podpory
CZ 02 Střední Čechy 60%
CZ 03 Jihozápad 50%
CZ 04 Severozápad 60%
CZ 05 Severovýchod 60%
CZ 06 Jihovýchod 60%
CZ 07 Střední Morava 60%
CZ 08 Moravskoslezsko 60%

.................
Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás!