Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

20.02.2014

Program rozvoje venkova

 

Cíl opatření:

Podpora zakládání nových a rozvoje existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti – mikropodniků (Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků.)

Mikropodnik: definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. Euro

  • Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti
  • Různorodost venkovské ekonomiky
  • Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit

Vymezení podporovaných území

Projekt může být realizován pouze v obci do 2000 obyvatel na území České republiky.
 

Kategorie příjemců podpory + podmínky

  • Příjemci podpory mohou být fyzické a právnické osoby (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků.
  • Příjemci podpory zúženi pouze pro nezemědělské podnikatele
  • Podpora vymezena pouze na zpracovatelský průmysl (hutnický, strojírenský,chemický, dřevařský, textilní a tak dále)
  • Základní kritérium je vytvoření alespoň jednoho pracovního místa v rámci podpory

Způsobilé výdaje

  • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch
  • nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hw, sw
  • projektová a technická dokumentace, která je součástí pořízení investice

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč.

Maximální výše podpory

Region Výše podpory
CZ 02 Střední Čechy 60%
CZ 03 Jihozápad 50%
CZ 04 Severozápad 60%
CZ 05 Severovýchod 60%
CZ 06 Jihovýchod 60%
CZ 07 Střední Morava 60%
CZ 08 Moravskoslezsko 60%

.................
Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás!