Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Program Potenciál - zázemí pro Váš výzkum a vývoj

Program Potenciál - zázemí pro Váš výzkum a vývoj

14.07.2017

Program Potenciál - zázemí pro Váš výzkum a vývoj

Program Potenciál je určen podnikatelským subjektům, kteří se věnují vlastnímu výzkumu, vývoji a inovačním aktivitám. Hlavním cílem programu je podpora a zvyšování počtu takto aktivních společností a prohlubování jejich spolupráce s výzkumnými organizacemi. Alokace programu je vyčíslena na 1,5 mld. Kč.

Kdo může o dotaci zažádat?

 • Podnikatelské subjekty.

Harmonogram

 • Žádosti o dotaci budou příjímány od 20. 7. 2017 do 30. 11. 2017.

Na co lze dotace uplatnit?

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Nákup pozemků, budov, strojů a  jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek, který bude využíván výlučně v místě realizace. Náklady na tento majetek nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.

Výše dotace

 • Dotace bude poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Vybrané podmínky a omezení

 • Projekt lze realizovat na celém území ČR kromě území hlavního města Prahy.
 • Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky.
 • Každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně jeden projekt.
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro malé a střední podnikatele 4 mil. Kč.
 • Příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek.

Máte o dotaci zájem? Kontaktujte nás, rádi Vám se získáním dotace pro podnikatele pomůžeme.