Novinky

 • COVID - NÁJEMNÉCOVID - NÁJEMNÉ
  09.07.2020

  Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít...

 • COVID - SPORTCOVID - SPORT
  09.07.2020

  Od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 mohou sportovní organizace požádat o příspěvek na provoz sportovních zařízení, organizaci...

 • Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021
  09.07.2020

  Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu....

 • Další Úspory energie se blíží!Další Úspory energie se blíží!
  28.05.2020

  Sice je ještě nyní možné podat žádosti do současné výzvy Úspory energie, ale i tak v druhé polovině roku 2020 bude...

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Program NEMOVITOSTI vyhlášen!

Program NEMOVITOSTI vyhlášen!

25.06.2018

Program NEMOVITOSTI vyhlášen!

Dlouho očekávaný program NEMOVITOSTI byl vyhlášen! V oblíbené dotační výzvě zaměřené na regeneraci zastaralých a technicky nevyhovujících objektů typu brownfield čeká na žadatele 1,4 mld. Kč. Žadatelé z řad výrobních podniků můžou získat dotaci až 45 % (1 - 30 mil. Kč). Příjem žádostí bude zahájen 22. 10. 2018, ukončení pak 22. 5. 2019.

Oprávnění žadatelé:

 • malé a střední podniky z řad výrobních podniků, které jsou vlastníky dotčených objektů;

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, technická zařízení budov
 • služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která souvisí s realizací projektu

Specifika a omezení:

 • program se zaměřuje pouze na investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavba novostaveb jako rozšíření stávajících využitelných podnikatelských ploch;
 • nejsou podporovány novostavby na "zelené louce" a pořízení nových výrobních technologií;
 • objekt, který bude předmětem projektu, musí být zapsán v databázi Brownfields;
 • dotčený objekt musí mít před i po realizaci min. 500 m2 podlahové plochy;
 • pokud žadatel na základě odborných posudků prokáže, že náklady na odstranění stávajícího objektu a výstavbu nového jsou v součtu nižší než náklady na jeho rekonstrukci, je možné tento projekt podpořit;
 • nejzazší termín předložení stavebního povolení je termín ukončení příjmu žádosti (22. 5. 2019);
 • stáří dotčeného objektu by mělo být více než 10 let;
 • realizací projektu by se měla energetická náročnost budovy zlepšit o minimálně jednu kategorii stanovenou v PENB;
 • realizací projektu musí dojít k nárůstu tržeb za vlastní výrobky a služby žadatele o minimálně 5 % ;
 • objekt by měl sloužit nejideálněji pouze výrobním aktivitám, případně pak částečně jako sklad.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace projektu;
 • přípravné práce pro podání žádosti;
 • poradenství v průběhu realizace až do ukončení udržitelnosti projektu;
 • komunikace s poskytovatelem dotace a dalšími zainteresovanými subjekty.

Kontakt:

V případě Vašeho zájmu Vám bližší informace poskytne

Bc. Miroslav Przeczek

 • Telefon: + 420 734 150 330
 • Email: przeczek@cct.cz

Podívejte se i na další dotace pro podnikatele.