Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Poslední šance získat zajímavé finanční prostředky na výzkum a vývoj

Poslední šance získat zajímavé finanční prostředky na výzkum a vývoj

10.05.2017

Poslední šance získat zajímavé finanční prostředky na výzkum a vývoj

V průběhu tohoto léta se chystá vyhlášení výzev v rámci programů podpory Potenciál, Aplikace a Inovace, které jsou tématicky zaměřeny na dotace pro podnikatele v oblasti výzkumu a vývoje. Tato možnost se již v takové míře nebude v rámci OP PIK opakovat, a proto určitě nepromarněte tuto skvělou příležitost jak významně podpořit své inovační aktivity.

Program Potenciál

 • Způsobilé výdaje – výzkumné vybavení, především na pořízení strojů, technologií, hardware či sítí, nákup pozemků a budov, novostavby i rekonstrukce, služby projektantů, pořízení software, licencí, práv duševního vlastnictví.
 • Výše dotace je 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Projekty musí směřovat k výzkumu a vývoji, který se v budoucmu může využít ve výrobě.
 • Typickými projekty je vybavení výzkumných center, laboratoří apod.
 • Velký potenciál schválení mají projekty s vysokým tržním potenciálem, vyšším stupněm inovativnosti výrobků a plánovanou spoluprací s dalšími subjekty.

Program Aplikace

 • Způsobilé výdaje – mzdy výzkumníků, techniků a podpůrných asistentů (nelze zahrnout administrativní pracovníky), nákup nástrojů, přístrojů a vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů, dodatečné režijní náklady (max. 15 % z celkových osobních nákladů), náklady na materiál. 
 • Výše dotace se dle zaměření projektu a velikosti podniku pohybuje v rozmezí 35 – 80 % způsobilých výdajů.
 • Velký potenciál na schválení mají projekty s vysokým tržním potenciálem, vyšším stupněm inovativnosti výrobků a plánovanou spoluprací s dalšími subjekty.

Program Inovace

Podporované aktivity

 • Produktová inovace – dotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. 
 • Procesní inovace – zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj. 
 • Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů. 
 • Organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby.

Způsobilé výdaje

 • Pořízení strojů a technologií, softwaru a dat, náklady na marketingovou inovaci, stavby a související inženýrskou činnost

Výše dotace

 • Míra podpory je stanovena na 35 - 45 % ze způsobilých výdajů v návaznosti na velikost podniku.

Máte zájem o dotační podporu svých aktivit? Napište nám a my Vám pomůžeme najít vhodný dotační titul nebo se podívejte na další dotace pro podnikatele.