Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

20.08.2014

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

V současné době jsou krajskými pobočkami Úřadu práce ČR mimo hl. město Praha přijímány žádosti do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“. Tento projekt umožňuje vybraným podnikům získat finanční prostředky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců.


1. V podporovaných aktivitách projektu je kladen důraz na DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zaměstnanců s důrazem na ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců zaměřené zejména na:


2. Dalšími podporovanými aktivitami v rámci projektu je ODBORNÁ JAZYKOVÁ VÝUKA přímo související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. Je to např. čtení technické dokumentace v cizím jazyce o délce maximálně 3 měsíce.

3. Vzdělávání MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ je PODPOROVÁNO VÝJIMEČNĚ a to pouze v těch případech, kdy takovéto vzdělávání jednoznačně souvisí s pracovní pozicí vzdělávaného zaměstnance. V rámci projektu není tento typ vzdělávání podporován v obecné rovině.

Firmám bude proplaceno 85 % nákladů na vzdělávací aktivity a mzdové náhrady zaměstnanců po dobu účasti na vzdělávání, a to až do výše 198 Kč/hod na jednoho zaměstnance včetně povinných odvodů.
 

Naše společnost pro Vás zajistí komplexní poradenské služby v oblasti:

  • přípravy žádosti a její samotné tvorby,
  • přípravy a realizace výběru vhodného dodavatele vzdělávacích aktivit,
  • průběhu samotného vzdělávání,
  • proplácení nákladů a finanční stránky projektu, aj.
  • průběhu realizace vzdělávání zajišťujeme jeho hladký průběh také formou komunikace s poskytovatelem.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.
Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás.