Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

20.08.2014

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

V nejbližší době budou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Ostravě přijímány žádosti do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“. Tento projekt umožňuje vybraným podnikům získat finanční prostředky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců.


1. V podporovaných aktivitách projektu je kladen důraz na DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zaměstnanců s důrazem na ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců zaměřené zejména na:


Přednost mají školení, která jsou akreditována!

2. Dalšími podporovanými aktivitami v rámci projektu je ODBORNÁ JAZYKOVÁ VÝUKA přímo související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. Je to např. čtení technické dokumentace v cizím jazyce o délce maximálně 3 měsíce.

3. Vzdělávání MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ je PODPOROVÁNO VÝJIMEČNĚ a to pouze v těch případech, kdy takovéto vzdělávání jednoznačně souvisí s pracovní pozicí vzdělávaného zaměstnance. V rámci projektu není tento typ vzdělávání podporován v obecné rovině.

Firmám bude proplaceno 85 % nákladů na vzdělávací aktivity a mzdové náhrady zaměstnanců po dobu účasti na vzdělávání, a to až do výše 176 Kč/hod na jednoho zaměstnance včetně povinných odvodů, max. však do výše 29.700 Kč.
 

Naše společnost pro Vás zajistí komplexní poradenské služby v oblasti:

  • přípravy žádosti a její samotné tvorby,
  • přípravy a realizace výběru vhodného dodavatele vzdělávacích aktivit,
  • průběhu samotného vzdělávání,
  • proplácení nákladů a finanční stránky projektu, aj.
  • průběhu realizace vzdělávání zajišťujeme jeho hladký průběh také formou komunikace s poskytovatelem.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.
Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás.