Novinky

 • Elektromobilita je za dveřmiElektromobilita je za dveřmi
  17.10.2019

  V prosinci letošního roku bude opět vyhlášena oblíbená výzva Elektromobilita. Co to pro žadatele znamená? Příjemci...

 • Technologie vyhlášeny!Technologie vyhlášeny!
  25.07.2019

  Od 23. 9. 2019 budou moci podnikatelé podávat své žádosti v rámci vyhlášené výzvy Technologie. Co vám tato výzva...

 • Úspory energií se blíží!Úspory energií se blíží!
  12.06.2019

  Začátkem července bude vyhlášena výzva zaměřená na úsporu energií, jejímž cílem je podpora opatření přispívajících...

 • Energetické úspory veřejných budov jsou zpět!Energetické úspory veřejných budov jsou zpět!
  03.06.2019

  V následujících měsících bude bude možné podávat žádosti do výzvy č. 121 zaměřené na energetické úspory ve veřejných...

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Podpora bydlení pro rok 2019

Podpora bydlení pro rok 2019

13.11.2018

Podpora bydlení pro rok 2019

V prvním listopadovém týdnu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj nové výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení pro rok 2019, konkrétně v podprogramech Podporované byty a Bytové domy bez bariér.

Bytové domy bez bariér:

 • Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu. Také je financována výstavba osobních výtahů v domech, které doposud nebyly výtahem vybaveny;
 • Oprávněnými žadateli jsou vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů , nebo společenství vlastníků jednotek;
 • Dotace je poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů;
 • Min. výše dotace je 200 tis. Kč a max. 800 tis. Kč;
 • Příjem žádostí probíhá od 7. 11. 2018 do 5. 2. 2019.

Podporované byty:

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb.

 • Opravněnými žadaleli jsou orgány veřejné správy, podnikatelské subjeky i neziskové organizace;
 • Výše příspěvku je max. 600 tis. Kč na jeden byt v případě výstavby a 400 tis. Kč na jeden byt v případě pořízení bytu;
 • Příjem žádosti probíhá od 5. 11. 2018 do 1. 2. 2019.
 • Pečovatelský byt

  • Cílem je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

 • Vstupní byt

  • Cílem je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.
 • Komunitní byt seniorů

  • Cílem je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování energetického posudku a projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Podívejte se také na na podnikatelský klub Czech Cool Trade Club a poznejte výhody členství.