Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Otevřená výzva programu Aplikace

Otevřená výzva programu Aplikace

07.08.2017

Otevřená výzva programu Aplikace

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 byla vyhlášena již 4. výzva k programu podpory Aplikace. Cílem této výzvy je podpora vývoje nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Plánovaná alokace této výzvy je 1,6 mld. Kč.

Kdo může o dotaci zažádat?

 • podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Na co lze dotace uplatnit?

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • náklady na smluvní výzkum;
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu;
 • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Výše dotace

 • maximální míra podpory za celý projekt je 70 %, podnikatelské subjekty max. 50 %;
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Vybrané podmínky a omezení

 • projekt lze realizovat na celém území ČR kromě území hlavního města Prahy;
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky;
 • pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je oprávněn předložit pouze jeden projekt (vystupovat v rámci Žádosti jako žadatel nebo partner), malý a střední podnik pak maximálně 2 projekty. Tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu;
 • mezi podporované aktivity nepatří základní výzkum, zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, výrobní aktivity;
 • kolová probíhá od 3. 8. 2017 do 30. 11. 2017.

V případě zájmu i o jiné dotace pro podnikatele Vám rádi pomůžeme