Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Obchodníci a jejich význam pro firmy

Obchodníci a jejich význam pro firmy

24.07.2017

Obchodníci a jejich význam pro firmy

Současný vývoj trhu práce v České republice lze charakterizovat poměrně snadno. Ekonomika prosperuje, klesá míra nezaměstnanosti a roste počet volných pracovních míst. Jinými slovy, zaměstnavatelé poptávají nové pracovníky, ale často nemají kde brát. Vhodní kandidáti již pracují nebo jsou na nástupu do zaměstnání domluveni. Tato skutečnost se dá vypozorovat v širokém spektru oborů, obchodníky nevyjímaje. Situace v ČR se blíží stavu „plné zaměstnanosti“. Samozřejmě existují rozdíly mezi jednotlivými regiony v ČR. Stále přetrvává špatná situace na trhu práce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejlépe si vedou Plzeňský či Pardubický kraj.

Rozdílná situace jednotlivých regionů však nesouvisí s nutností firem a podniků prodávat své výrobky a služby na trhu. Ať se ekonomika nachází ve fázi expanze nebo recese, je potřeba zajistit zaměstnancům práci na základě kontraktů vzešlých z obchodních jednání. Často, převážně v malých a středních podnicích, se stává, že obchodu se věnuje majitel nebo jednatel společnosti a nemá tak čas na řízení chodu podniku. Firma se díky tomu může dostat do provozních problémů. Vhodným řešením se jeví najmutí zaměstnance, který se bude obchodu věnovat.

V současné době se můžeme setkat s mnoha druhy obchodních pozic. Referenty počínaje a obchodními řediteli konče. Z celého spektra pozic je důležité vybrat si tu ideální a poté začít s procesem vyhledávání vhodných kandidátů.

Co Vám může „obchodník“ na současném trhu přinést? Na to Vám odpoví následující příklady:

STRATEGIE

 • podpora rozhodování;
 • nalezení smysluplné strategie prodeje a účast na její tvorbě;
 • zajištění obchodní činnosti společnosti;
 • kreativní přístup, atd.

KONKURENCESCHOPNOST

 • zajištění odbytu produktu;
 • oslovení širokého spektra zákazníků;
 • péče o potřeby podniku i zákazníků;
 • cenotvorba, atd.

PORADENSTVÍ A ROZHODOVÁNÍ

 • znalost informací o nabízeném produktu;
 • prezentace produktu zákazníkům;
 • provádění marketingového výzkumu;
 • zpětná vazba vedení podniku atd.

Setkávání a vzdělávání obchodníků

Pravidelná setkání obchodníků napříč sektory obchodu jsou v dnešní době neocenitelným nástrojem předávání zkušeností. Setkání probíhají v neformální atmosféře a často jsou doplňována o přednášky osobností z této oblasti. Se setkáními se pojí také pravidelné vzdělávání. Školeními získají obchodníci přehled o nových trendech a metodách, které přispějí k jejich osobnímu i kariérnímu rozvoji. Přeneseně se Vám investice do jejich vzdělání vrátí úspěšnými kontrakty.

Od září 2017 budou tato setkání realizována v Ostravě i Praze pod názvem Akademie pro obchodníky.

Závěrem je nutné zmínit důležitou věc. Úspěšný obchodník není člověk, který Vám přinese jednorázový zisk. Úspěšným obchodníkem se stává ten, který je schopen zisk konstantně opakovat.

V případě zájmu o naše personální služby nás neváhejte kontaktovat.