Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Mzdové příspěvky pro firmy

Mzdové příspěvky pro firmy

18.07.2013

Mzdové příspěvky pro firmy

Poradenství při získávání příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na společensky účelná pracovní místa vyhrazená

V současné době poskytuje Úřad práce, resp. jeho krajské pobočky příspěvek na vyhrazené společensky účelné pracovní místo. V případě, že firma zaměstná osobu vedenou na úřadu práce, získá jejím zaměstnáním měsíční příspěvek po dobu až 6 měsíců, a to ve výši až 18.000 Kč měsíčně (záleží na podmínkách v jednotlivých krajích a typu zaměstnaného). Budoucího zaměstnance si zaměstnavatel také může vybrat formou výběrového řízení, které zajistí úřad práce nebo si jej vyhledat zcela sám. Tato možnost zaměstnání je na místě zejména pro osoby, kterým se nepodařilo nalézt pracovní uplatnění jiným způsobem.

Potenciální zaměstnanec o zaměstnání musí splňovat jednu z těchto podmínek

  • uchazeče se zdravotním postižením,
  • uchazeči musejí být evidování na úřadu práce nepřetržitě minimálně 5 měsíců,
  • uchazeči do 30 let věku
  • uchazeči nad 50 let věku

Odměna pro zaměstnavatele:

Mzdový příspěvek na osobu zaměstnanou z Úřadu práce ve výši maximálně 18.000 Kč (včetně sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele) po dobu až 6 měsíců (záleží na nastavení jednotlivých úřadů práce a typu zaměstnaného). Úhrada mzdových nákladů (včetně pojištění za zaměstnavatele - resp. superhrubá mzda) se provádí měsíčně až po předložení formuláře "Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhra-zené". Příspěvek se neposkytuje na některé profese s ohledem na aktuální situaci ve struktu-ře uchazečů o zaměstnání a evidovaných volných pracovních míst podle profesí.

Zajistíme Vám komplexní přípravu žádosti a bezchybnou administraci pracovního místa:

  • připravíme pro Vás elektronickou verzi Žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo (SÚPM) vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání
  • poskytneme Vám poradenství při vyplňování jednotlivých povinných příloh žádosti (např. potvrzení o bezdlužnosti je nutné mít od finančního úřadu a celní správy, dále pak od zdravotních pojišťoven a od správy sociálního zabezpečení)
  • zašleme Vám vyhotovenou žádost spolu se všemi povinnými přílohami
  • po zajištění podpisu a našem zplnomocnění žádost předáme za Vás na Úřadu práce
  • po schválení příspěvků budeme neustále v kontaktu jak s Vámi, tak s příslušným Úřadem práce