Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Dotace na inovace

Dotace na inovace

03.07.2017

Dotace na inovace

Cílem programu je podpora podniků, které své nápady realizují v praxi a přinášejí tak na trh inovativní výrobky, služby či technologie. Alokace programu je vyčíslena na 3 mld. Kč.

Kdo může o dotaci žádat?

  • podnikatelské subjekty - zejména malé a střední podniky

Na co lze dotace uplatnit?

  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb;
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb;
  • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku;
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Výše dotace

  • dotace ve výši 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik, 35 % pro střední a 25 % pro malý;
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč. 

Vybrané podmínky a omezení

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy;
  • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky;
  • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován;

Pokud Vás tato možnost zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám s kolegy pomůžeme.

Pomůžeme Vám i při zájmu o jiné dotace pro podnikatele.