Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Fondy EHP a Norska - program Kultura

Fondy EHP a Norska - program Kultura

21.08.2018

Fondy EHP a Norska - program Kultura

V červnu 2018 byl předběžně akceptován návrh programu Kultura z Fondů EHP a Norska. Skrze tyto fondy usilují Island, Lichtenštejnsko a Norsko o snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hodpodářském prostoru a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Jednou z podpořených oblastí je tzv. kulturní dědictví.

Kulturní dědictví

  • V rámci této oblasti bude ve druhém čtvrtletí roku 2019 vyhlášena výzva na ochranu a obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví.
  • Výše grantu bude od 200 tis. až po 1,5 mil. EUR.
  • Žádat mohou jakékoliv právnické osoby.
  • Nebudou podpořeny projekty zahrnující Národní kulturní památky a Památky UNESCO.
  • Je požadováno předložení platného stavebního povolení již při podávání žádosti.

Definitivní znění programu a další informace budou známy na podzim 2018 po podpisu Dohody mezi ČR a donorskými zeměmi.

Informace Vám poskytne Mgr. Jan Vajda, tel. + 420 734 150 331, email vajda@cct.cz

Zatím se můžete podívat i na jiné aktuální dotace pro podnikatele.