Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Dotace z Programu rozvoje venkova - blíží se vyhlášení 5. kola

Dotace z Programu rozvoje venkova - blíží se vyhlášení 5. kola

09.08.2017

Dotace z Programu rozvoje venkova - blíží se vyhlášení 5. kola

Dne 2. 8. 2017 byla ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou schválena pravidla pro 5. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. V rámci tohoto kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce v hodnotě přesahující 2,6 mld. Kč.

Jednotlivé operace a jejich předběžná alokace:

Název operace v mil. Kč
Investice do zemědělských podniků 1 137
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 575
Zavádění preventivních opatření v lesích    35
Obnova lesních porostů po kalamitách   112
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 46
Technika a technologie pro lesní hospodářství   100
Podpora operačních skupin a projektů EU   140
Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 440
Sdílení zařízení a zdrojů   27,5
Horizont. a vert. spolupráce mezi účastníky krátkých a dodavatelských řetězců a místních trhů 50
Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových centrech 5,5

Lhůta podávání žádostí

  • příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 10. 10. 2017 do 30. 10. 2017.

Novinky společné pro všechny operace

  • zkrácení lhůty pro zveřejnění výsledků žádostí z původních 28 dnů na 14 dnů od ukončení příjmu žádostí;
  • prodloužení lhůty pro doložení dokladů po podání žádostí o dotaci z původních 70 dnů na 93 dnů a tomu odpovídající prodloužení lhůty pro výzvu na odstranění nedostatků ze 175 dnů na 196 dnů od ukončení příjmu žádostí;
  • Žádost o platbu je možno podat již jen elektronicky.

Máte zájem dotaci získat ale nevíte jak na to? Napište nám a my za Vás vše vyřídíme. Můžete se rovněž podívat na další dotace pro podnikatele.