Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Další program rozvoj

Další program rozvoj

07.05.2014

Další program rozvoj

Program Rozvoj je určen pro firmy, které se chystají zmodernizovat vybavení či rozšířit své technologické vybavení.


Cílem programu je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti a posílit tím jejich pozici na trhu.

Harmonogram

  • Příjem Registračních žádostí: 16. 6. 2014 – 16. 7. 2014
  • Příjem Plných žádostí: 16. 6. 2014 – 31. 7. 2014
  • Ukončení realizace projektů: do 31. 8. 2015
  • Konečný termín pro předložení žádosti o platbu: 30. 10. 2015

Podporované aktivity

  • Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry.
  • Realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Oprávnění žadatelé

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na území České republiky odpovídající podporované aktivitě.

Forma a výše podpory

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována v rozmezí 1 - 30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky.

Odvětvové vymezení

V rámci této výzvy nelze poskytnout podporu na činnosti spojené s vývozem, a to podporu přímo spojenou s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností a dále podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás!