Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Aktuální dotace na podporu cestovního ruchu

Aktuální dotace na podporu cestovního ruchu

08.12.2014

Aktuální dotace na podporu cestovního ruchu

Dne 1. 12. 2014 byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášena výzva na podporu cestovního ruchu. Výzva byla vyhlášena v rámci podprogramu Cestování dostupné všem 2015 a rámcový rozpočet je pro následující rok stanoven na 50 mil. Kč.

Podpora na níže uvedené oblasti bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů a je určena jak podnikatelským subjektům, tak nově i obcím. Příjem žádosti o danou dotaci bude ukončen 12. 2. 2015.

Podprogram podporuje následující 4 oblasti:

1. Rekonstrukce nebo vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti. Budou podporovány aktivity zaměřené na výstavbu/rekonstrukci cyklistických tras a turistických stezek, dále dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, skatepark pro skateboarding, bikebox (bezpečné řešení parkování a uložení kol), výstavba sociálních zařízení u odpočívadel apod.

2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního
a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). V této oblasti budou podporovány aktivity jako pořízení tzv. „městských kol“, „sdílených kol“ – rozmístění stojanů s koly, pořízení turistického vláčku, povozu, lodičky aj.

3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu. Přiklad dotovaných aktivit: zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti pro zrakově a sluchově postižené účastníky cestovního ruchu, vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu, atd.
 
4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy, věže). Bude podporována výstavba parkovacích věží pro kola, které zajistí turistům bezpečné parkování v blízkosti atraktivit cestovního ruchu včetně úschovy zavazadel a dalšího sportovního vybavení.

Minimální výše celkových uznatelných výdajů projektu pro oblasti podpory č. 1 až č. 3 je stanovena částkou 250 tis. Kč a maximální výše je 5 mil. Kč. U oblasti č. 4 není minimální výše uznatelných výdajů stanovena a max. výše nesmí překročit částku 10 mil. Kč.

V případě zájmu o danou výzvu nás určitě neváhejte kontaktovat. Rádi Vám poskytneme více informací a pomůžeme Vám s Vaším projektem.