Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 – 2014“

„Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 – 2014“

25.10.2013

„Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 – 2014“

Poskytovatel:     Ministerstvo průmyslu a obchodu

Doba realizace:  3. 6. 2013 – 28. 11. 2014
Rozpočet:          151.200.000 Kč

Princip a přínos projektu

Projekt podporuje oborové prezentace prostřednictvím společné účasti společností na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí. Součástí projektu je i realizace doprovodných propagačních akcí zaměřených na prezentaci příslušných oborů českého průmyslu a společné veletržní účasti na dané akci s cílem posílení konkurence schopnosti českého průmyslu v mezinárodním prostředí.

Oprávnění žadatelé

 • MSP
 • Velké podniky
 • Podnikající a nepodnikající profesní organizace

Způsobilé výdaje

 • pronájem veletržní/výstavní plochy včetně úhrady registračního poplatku a zápisu do veletržního katalogu;
 • technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž příslušné části společné nebo samostatné výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně prvky požární prevence);
 • výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního jména a loga na příslušné části výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti;
 • základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz odpadu, úklid.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, anebo si může nárokovat vrácení DPH;
 • náklady vzniklé před datem schválení projektu;
 • výdaje uhrazené po stanoveném termínu ukončení projektu.

Odvětvové vymezení

 • Podpora je určena na realizaci projektů zaměřených na oblast zpracovatelského průmyslu a služeb v souladu se seznamem ekonomických činností CZ – NACE. Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:
 • Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES.
 • Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura, (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)
 • Uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1)
 • Průmysl oceli (CZ-NACE C 24)
 • Průmysl stavby lodí (CZ-NACE 30.11)
 • Průmysl výroby syntetických vláken (CZ-NACE C 20.6)

Finanční podpora

 • 100 % ze způsobilých výdajů, maximálně do výše 120.000 Kč bez DPH na jednu akci
 • Podpora je v rámci režimu de minimis

Specifikace

 • Žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha (= provozovna mimo region Praha).
 • Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích bude realizována jako společná expozice, kde agentura CzechTrade poskytne cílové skupině standardizované služby. Podpora a zahrnutí samostatné expozice účastníka do projektu jsou možné pouze za předpokladu, že v rámci společné expozice jsou na akci alespoň 3 účastníci.
 • Náklady jsou uznatelné poté, co je projekt ze strany projektového manažera schválen

Naše společnost Vám zajistí komplexní přípravu žádosti a bezchybnou administraci projektu:

 • připravíme pro Vás Přihlášku na veletrh SVV 2013-2014
 • poskytneme Vám poradenství týkající se jednotlivých podmínek a požadavků pro účast na vybraných veletrzích

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás.